På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Annoncer – Se dig godt for

Både når bilforhandleren selv laver annoncer og når bilforhandleren sætter sit navn ind i andres annoncer er der grund til at se sig for. I relation til SKAT er det som udgangspunkt dén, der har foretaget afgiftsberigtigelsen, som er ansvarlig, uanset hvor annoncen kommer fra. Også i relation til prismarkedsføring kan det udløse bøder ikke at følge reglerne.

Når man som bilforhandler annoncerer med nye biler i forbindelse med en særlig kampagne eller et salgsfremstød, bør man være særlig opmærksom på, om tilbuddet i annoncen er i overensstemmelse med registreringsafgiftsloven og markedsføringsloven. Dette gælder også, selv om annoncen er fremstillet af andre og man blot lægger navn til.

Er en rabat på den nye bil f.eks. betinget af købet af en udstyrspakke kan der efter omstændighederne, herunder udstyrspakkens pris, være tale om flytning af avance i strid med registreringsafgiftslovens værnsregel.  Levering af en forhandlermonteret udstyrspakke skal i øvrigt også i hvert enkelt tilfælde ske efter aftale med kunden, hvis de skal holdes uden for den afgiftspligtige værdi. Hvis tilkøbet af forhandlermonteret udstyrspakke ikke er udtryk for en særskilt aftale mellem forhandleren og kunden, kan udstyret ikke holdes uden for afgiften. Annoncering med en ny bil inklusiv en udstyrspakke, kan derfor i konkrete tilfælde udgøre en overtrædelse af registreringsafgiftsloven, fordi ekstraudstyret dermed anses for at være standardudstyr. Standardudstyr indgår som bekendt i afgiftsgrundlaget.

I relation til prismarkedsføring har der tidligere været eksempler på bøder til virksomheder, der overtrådte markedsføringsloven. F.eks. til en bilforhandler, der markedsførte en ny bilmodel med ekstraudstyr i en række avisannoncer. Sidst i annoncen blev der annonceret en fra-pris, som gav læseren indtryk af, at det nævnte udstyr var inkluderet i den anførte frapris. Det var imidlertid ikke tilfældet.

Forbrugerombudsmanden vurderede i den konkrete sag, at annoncen samlet set var vildledende, fordi den gav forbrugeren indtryk af, at ekstraudstyret var med i prisen, selvom det ikke var tilfældet. Forbrugerombudsmanden politianmeldte bilforhandleren for overtrædelse af markedsføringsloven og bilforhandleren betalte en udenretlig bøde på 250.000 kr.

En tilbagevendende problemstilling er også brugen af skrottilbud, hvor der annonceres med tilbud til bilkøber om at lade den gamle udtjente bil indgå ubeset til en fast pris ved køb af en ny.  Forbrugerombudsmanden har tidligere udtalt sig kritisk om denne form for markedsføring, der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan virker prisslørende og er egnet til at påvirke konkurrencen på en uheldig måde. Dertil kommer risikoen for, at en kunstig forhøjet indbytningspris kan medføre, at mindsteudbetalingskravet i kreditkøb ikke er opfyldt og sælgers/finansieringsselskabs ejendomsforhold dermed er ugyldigt.

Pris og kvalitet er noget, der altid interesserer forbrugerne. Prismarkedsføring bedømmes med udgangspunkt i det helhedsindtryk, en annonce umiddelbart giver forbrugerne. Ordvalg, annoncens opsætning og samspil mellem forskellige markedsføringsmidler skaber helhedsindtrykket.

Derfor fastslår markedsføringsloven, at der ikke må anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer samt arbejds- og tjenesteydelser. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

Der kan derfor være god grund til at benytte sig af de rådgivere, man som bilforhandler har adgang til, når man sammensætter annoncetilbud selv eller når man accepterer at benytte markedsføringsmateriale, andre har udarbejdet.

Forbrugerombudsmanden har udgivet en række spørgsmål og svar om prismarkedsføring. Se linket til højre.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 25-09-2015 OPDATERET: 13-03-2019