På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Autoværkstedsbekendtgørelsen i høring

Miljøstyrelsen har sendt et forslag til ændring af ”Autoværkstedsbekendtgørelsen” i høring. Styrelsen vil med ændringen åbne for, at der kan udføres mindre lakeringsopgaver på andre steder end de etablerede autolakeringsfaciliteter med mere midlertidige faciliteter.

Dansk Industri har pt. bekendtgørelsen i høring, og mener, at det er en god idé at åbne for forretningsudvikling inden for bekendtgørelsens rammer, forudsat at de generelle miljømæssige vilkår i Danmark ikke forringes. 

Styrelsen foreslår en række tekniske krav til de midlertidige faciliteter, men har desværre forslået en løsning, hvor det er den kommune, hvor lakeringsarbejdet skal foregå, som skal godkende, at man kan bruge den foreslåede ændring af bekendtgørelsen. Det vil betyde, at man på forhånd skal anmelde dette og have det godkendt af den pågældende kommune.

Dette vurderer vi i Dansk Industri ikke er en fornuftig løsning som ramme for egentlige mobile anlæg, som må anses at være den fulde konsekvens af ideen bag den foreslåede ændring. Vi vil i stedet foreslå, at Miljøstyrelsen ændrer sit forslag til, at det er den kommune, hvor man har sin virksomhed med materialelager, garage for udkørende biler m.v., som godkender aktiviteten og via kommunens miljøtilsyn fører tilsyn med en passende og dækkende driftsprotokol for en midlertidig og mobil autolakeringsaktivitet. Dette kræver, at kommunerne fører det opsøgende og risikobaserede miljøtilsyn, som de forudsættes at operere med.

Der er høringsfrist for ændringsforslaget den 20. marts 2019. Eventuelle bemærkninger kan meddeles chefkonsulent i DI's Miljøafdeling Morten Løber på molo@di.dk eller telefon (+45) 3377 3935.

Kontakt
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3935
Mobil: +45 2027 5245
E-mail: molodi.dk
PUBLICERET: 12-03-2019 OPDATERET: 15-03-2019