På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bedre Biler på de danske veje

Bilbranchen har sammen med De Danske Bilimportører og FDM fremlagt en publikation, der beskriver, hvordan principperne for den danske bilbeskatning fremadrettet bør være. Centralt er, at registreringsafgiften bør fjernes og erstattes med en bilafgift, som er løbende og baseret på tekniske kriterier. Herudover foreslår de tre organisationer en generelt lavere bilbeskatning.

Registreringsafgiften har siden sin indførsel for over 90 år siden udviklet sig til at gøre Danmark til det ubetinget dyreste land i Europa at anskaffe sig en bil i. De danske bilafgifter gør i dag, at forbrugere i for ringe grad kan købe en ny, sikker og miljørigtig bil efter behov, der tilgodeser nuværende såvel som fremtidig teknologi.

Samtidig oplever branchen pga. værdielementet konflikter med SKAT om velkendte problemstillinger som overflytning af avancer fra nye biler til eftermonteret ekstraudstyr, byttebil og tillægsydelser. Registreringsafgiften skaber herudover urimelig forskelsbehandling af købere afhængigt af, om de er forbrugere, små bilforhandlere eller storkunder.

Derfor foreslår FDM, Bilbranchen og De Danske Bilimportører, at registreringsafgiften bør fjernes og erstattes med en bilafgift baseret på følgende tre principper:

En bilafgift uden noget værdielement, som alene er baseret på få, men relevante tekniske kriterier. Det kunne være CO2 og vægt. En sådan afgift vil være med til at fremme de biler, som har de bedste sikkerheds- og miljøegenskaber, uanset drivmiddel eller bilstørrelse.
Bilafgiften bør gøres løbende, hvilket sikrer en hurtigere udskiftning af forældede biler og dermed en mere moderne bilpark.
En lavere bilbeskatning, der i højere grad afspejler de samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved bilisme.

En bilafgift baseret på disse principper vil gavne både samfundet, forbrugerne, erhvervslivet og branchen. Overgangen hertil vil dog skabe udfordringer for brugtvognsmarkedet. En løbende afgift på tekniske kriterier vil alt andet lige reducere afgiftsbetalingen for nyere biler. Bilkøbere, som har indregistreret biler for få år siden, vil derfor opleve et øget værditab i forbindelse med, at nyere biler bliver markant billigere at købe.

Af denne grund er de tre organisationer enige om, at de nuværende bilejere bør have mulighed for at omregistrere helt nye biler på nye regler. Samtidig bør lidt ældre biler i en overgangsperiode også have mulighed for at omregistrere bilen og lade den overgå på nye regler efter reglerne for eksport af brugte biler. Fra side 28 og frem i publikationen kan der læses mere om forslaget til en overgangsordning, og hvilken effekt det vil have for statens provenu.

I menuen til højre kan du hente hele publikationen. ”Bedre biler på de danske veje”.

Principperne kort

Fjern den værdibaserede registreringsafgift og erstat den med en bilafgift som er:

  1. Teknisk baseret
  2. Opkræves løbende
  3. Generelt lavere
Bedre biler på de danske veje
PUBLISHED: 17-05-2016 LAST MODIFIED: 09-06-2017