På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kundedata – den korte version

Der findes regler om videregivelse af kundedata og kundekontakt, som bilforhandlerne skal overholde.

Hvis din virksomhed ønsker at videregive kundeoplysninger såsom navn, adresse m.m. til andre virksomheder til brug i deres markedsføring, er det vigtigt, at overholde de regler, der gælder for videregivelse af kundedata.  

Generelle kundeoplysninger
Efter persondataloven må virksomheden gerne videregive de såkaldte generelle kundeoplysninger, medmindre kunden aktivt har gjort indsigelse imod det f.eks. ved at skrive til virksomheden eller ved at blive opført på CPR-registrets Robinson-liste. Generelle kundeoplysninger er navn, adresse, køn og alder og f.eks. om kunden er bilejer eller husejer. Før virksomheden videregiver generelle kundeoplysninger, skal det tjekkes, om der er modtaget indsigelser fra kunden, eller om kunden er opført på CPR-registrets Robinson-liste. Derudover skal virksomheden oplyse kunden retten til at gøre indsigelse, hver gang der skal videregives oplysninger om kunden. Kunden har derefter en frist på to uger til at protestere mod, at oplysningerne bliver videregivet.  

Detaljerede kundeoplysninger
Efter persondataloven må en virksomhed kun videregive detaljerede kundeoplysninger, hvis kunden på forhånd aktivt har sagt ja til det. Detaljerede kundeoplysninger er, f.eks. hvilken slags varer kunden køber, forbrugsvaner, eller om en vare er købt på kredit og i givet fald på hvilke vilkår.  

Hvordan må man kontakte kunderne
Ved siden af persondataloven findes reglerne i markedsføringsloven, som regulerer hvordan virksomheden må rette henvendelse til kunder i markedsføringsøjemed. Det er lovligt at sende personligt adresseret markedsføringsmateriale med post til forbrugere, medmindre forbrugeren har frabedt sig det direkte til virksomheden eller ved at tilmelde sig CPR-registrets Robinsonliste. Derimod er elektroniske henvendelser til nogen (e-mail, SMS, MMS, automatisk opkaldssystem eller telefax) forbudt, medmindre virksomheden har modtaget kundens elektroniske adresse i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse. I så fald kan virksomheden markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til kunden ved elektronisk post. Det forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser.

Den lange version
I takt med, at den digitale bølge skyller ind over vores branche, vokser kravene til, hvad man som bilforhandler skal være opmærksom på i forhold til digital indsamling, opbevaring og brug af kundedata. Deltag i Bilbranchens seminar om digital markedsføring den 8. oktober 2015 hos Autohuset Vestergaard A/S i Kolding. 

Se program og tilmelding her:

Læs mere hos:

 

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 18-09-2015 OPDATERET: 02-01-2019