På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Må du registrere og opbevare dine kunders CPR-numre?

Registrering og opbevaring af kundedata er reguleret i både forhandlerkontrakter og lovgivning. Det er ikke altid let at navigere i de mange regler og bestemmelser.
Udover kontraktretlige forpligtelser eksisterer der også en omfattende regulering af, hvad kundedata må anvendes til og under hvilke betingelser de må videregives.

Registrering og opbevaring af kundedata er reguleret i både forhandlerkontrakter og lovgivning. Det er ikke altid let at navigere i de mange regler og bestemmelser og dertil kommer en omfattende regulering af, hvad kundedata må anvendes til og under hvilke betingelser de må videregives.

Ifølge persondataloven må bilforhandlere (og andre erhvervsdrivende) indsamle og registrere oplysninger om personnummer, når dette følger af lovgivningen. I bekendtgørelse om registrering af køretøjer har Skatteministeren netop fastsat sådanne bestemmelser.

Efter disse bestemmelser skal der ved indregistrering af et køretøj ske en anmeldelse til køretøjsregisteret (DMR). Dette foregår som bekendt ved at bilforhandleren selv som nummerpladeoperatør foretager registreringen eller omregistreringen direkte i DMR. Det er naturligvis også muligt at gennemføre registreringen ved at rette henvendelse til et synssted eller til SKAT.

Ved anmeldelsen til registrering skal der efter bekendtgørelsen oplyses om ejerens fulde navn og adresse samt CPR-nummer eller CVR-nummer. Det er derfor lovligt at anføre kundens CPR-nummer på slutsedlen til brug for registreringen i DMR.

Efter et andet regelsæt, nemlig bogføringsloven, er bilforhandlerne pålagt at opbevare regnskabsmateriale i 5 år. Derfor er det lovligt at opbevare slutsedlerne med CPR-numre i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som slutsedlerne vedrører.

Opbevaringen af slutsedlerne skal ikke anmeldes til Datatilsynet, sådan som der ellers som udgangspunkt stilles krav om, når en privat virksomhed indsamler og opbevarer persondata. Registrering af opbevaring af data på kunder og forretningsforbindelser er nemlig undtaget anmeldelsespligten, så længe oplysningerne ikke har karakter af særligt personfølsomme oplysninger, herunder racemæssig eller etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbred, seksuelle, strafbare eller sociale forhold.

Bilbranchen planlægger et medlemsarrangement i oktober med fokus på digitalisering og markedsføring. Anvendelsen af kundedata er en måde at styrke virksomhedens forretningsudvikling og skabe vækst. Arrangementet vil også stille skarpt på reglerne om indsamling, brug og videregivelse af kundedata.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLISHED: 14-08-2015 LAST MODIFIED: 13-03-2019