På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ny aftale om elbiler – Bilbranchen undersøger deltaljerne

Den nye aftale om elbiler, som regeringen indgik fredag den 9. oktober, har rejst mange uafklarede spørgsmål; i særdeleshed i relation til aftalens finansiering og overgangsordninger for valutabilerne. I Bilbranchen arbejdes der på at komme detaljerne i det kommende lovforslag nærmere.

Bilbranchen kan af den offentliggjorte aftale ikke konkret udlede, præcis hvorledes de gældende regler om bl.a. valutaudlejningsbiler under 1 år berøres af aftalen og har rettet henvendelse til Skatteministeriet for at få en nærmere redegørelse for aftalens detaljer og de overgangsregler, der måtte være forberedt.

Særligt har Bilbranchen bedt om at få oplyst, hvordan det kommende lovforslag forholder sig specifik til fradraget på 5.000 kr. - er det kun dette fradrag, som fjernes, eller vil lovforslaget også berøre kilometerfradraget. Bilbranchen har i den forbindelse gjort Skatteministeriet opmærksom på usikkerheden med hensyn til de nye reglers betydning for de lagerbiler, der er klausuleret som valutaudlejningsbiler både for den resterende del af 2015 og biler, der er indgået aftale om for 2016.  

Videre har Bilbranchen henledt ministeriet opmærksomhed på at en del biler til valutaudlejning sælges direkte fra bilimportører til udlejningsselskaber, hvorefter bilforhandlerne køber disse efter endt udlejning til valutaudlændinge. Disse bilforhandlere har indgået en aftale med bilimportøren om i en periode at aftage et bestemt antal biler og vil blive ganske voldsomt berørt, hvis disse biler ikke kan afgiftsberigtiges på de vilkår, der var gældende da forhandlerne påtog sig købsforpligtelsen.

Skatteministeriet har svaret positivt og har stillet Bilbranchen yderligere information i udsigt.

Bilbranchen forventer at modtage lovforslaget til høring i denne eller næste uge og vil i den forbindelse udarbejde et høringssvar, der tager de mange vigtige tilbagemeldinger fra medlemsvirksomhederne i betragtning. Bilbranchen kan allerede nu konstatere, at det er af afgørende betydning for branchen, at der så tidligt som muligt skabes klarhed over aftalens konsekvenser og overgangsregler, for om muligt at tage højde herfor i forhold til virksomhedernes investeringer, aftaler og drift.

Bilbranchen overvejer også andre tiltag i forhold til lovforslaget, herunder direkte kontakt til politikere samt beregninger over hvilket provenu, der realistisk kan forventes, hvis de særlige fradrag for bl.a. valutabiler fjernes.

Så snart der er konkrete detaljer om lovændringen tilgængelige, vil der blive informeret herom til Bilbranchens medlemmer.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 12-10-2015 OPDATERET: 27-03-2019