På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Regeringen præsenterer klima- og luftudspil

Regeringen præsenterede tirsdag et klima- og luftudspil med i alt 38 konkrete tiltag. 15 af tiltagene er særligt interessante for Bilbranchens medlemmer – herunder især målsætningen om stop for salget af fossilbiler i 2030 samt forskellige elbiltiltag.

Udspillet, ”Sammen om en grønnere fremtid”, skal vise vejen til et lavemissionssamfund i 2050. Her ønsker regeringen, at Danmark ikke udleder flere drivhusgasser, end vi optager. I udspillet fremgår blandt andet et mål om, at der fra 2030 kun må sælges lav- og nulemissionsbiler, og fra 2035 skal der ifølge regeringen kun sælges nulemissionsbiler. Det er således regeringens mål, at der i 2030 vil være én million lav- og nulemissionsbiler i den danske bilpark.

- Vi bakker op om målsætningen om udelukkende at sælge lav- og nulemissionsbiler fra 2030, men for at målsætningen skal kunne lykkes, skal alle teknologier i spil. Desuden er det en forudsætning, at der sker tiltag på både EU-niveau og nationalt niveau, siger direktør i Bilbranchen Thomas Møller Sørensen.

I disse dage stemmer Rådet om, hvor meget bilproducenterne skal sænke den gennemsnitlige CO2-udledning fra nyproducerede biler. Det er Bilbranchens forhåbning, at Rådet lander så tæt på de 40 pct. reduktion i 2030 i forhold til 2020, som en rækkemedlemslande – herunder Danmark – har foreslået. Det er helt afgørende for, at der i de kommende år sikres det rette udbud af nul- og lavemissionsbiler.

Regeringen ønsker at fremme el- og plug-in hybridbiler

På nationalt niveau har regeringen i klima- og luftudspillet foreslået at forlænge aftalen om nedsat afgift på el- og hybridbiler til 2023. Desuden vil regeringen hæve bundfradraget i registreringsafgiften for el- og plug-in hybridbiler til 40.000 kr. i 2019 og 77.500 kr. i 2020. Det vil betyde, at alle elbiler med en værdi op til 400.000 kr., og alle plug-in hybridbiler på det danske marked, vil betale nul kr. i registreringsafgift. Hvis der sælges mere end 10.000 lavemissionsbiler i løbet af de to år, vil regeringen indkalde aftaleparterne med henblik på eventuelt at justere aftalen.

- Der er gode intentioner bag regeringens forslag. Men de fjerner ikke det grundlæggende problem, at afgiften fortsat tager udgangspunkt i bilens pris og ikke dens teknik. Vi foreslår i DI og Bilbranchen, at man i stedet fjerner registreringsafgiften permanent for miljøbiler for i stedet at skrue op for ejerafgiften. Ejerafgiften kan med fordel baseres på bilens vægt eller energieffektivitet. Det vil give en fremtidssikret model, som branchen, forbrugere og investorer kan have tillid til. Og i takt med udskiftning af bilparken til mere miljøvenlige biler, får vi en mere robust og fremtidssikret bilbeskatning, siger Thomas Møller Sørensen.

Billigere at vælge elbil som firmabil

Regeringen foreslår også en lavere beskatning af grønne firmabiler (f.eks. el- og plug-in hybridbiler). Regeringen foreslår at indføre et midlertidigt fradrag i beskatningsgrundlaget for de grønne firmabiler på 30.000 kr. Det betyder, at en medarbejder med en grøn firmabil skal betale mindre i skat af bilens værdi. Regeringen håber dermed, at grønne biler i højere grad vil blive valgt som firmabil.

Bilbranchen er positiv over for regeringens forslag om at tilrette firmabilordningen. Den nuværende indretning af firmabilordningen straffer utilsigtet lav- og nulemissions-firmabiler sammenlignet med konventionelle benzin- og dieselbiler. Bilbranchen foreslår, at firmabilbeskatningen ændres, så firmabilens pris fylder mindre og udgiften til drivmidlet fylder mere i beskatningsgrundlaget. Det vil give et mere korrekt beskatningsgrundlag samtidig med, at det vil gavne de mere miljøvenlige biler.

Endvidere foreslår regeringen blandt andet, at skrotningsgodtgørelsen for gamle dieselbiler hæves fra de nuværende 2.200 kr. til 5.000 kr., at der opsættes flere hurtigladestandere til elbiler og at miljøzonereglerne skærpes med mulighed for de fem største byer at indføre miljøzoner for lastbiler, busser og varevogne.

DE 15 BILRELATEREDE FORSLAG I KLIMA- OG LUFTUDSPILLET:
 • Stop for salg af nye diesel- og benzinbiler i 2030 og for nye plug-in-hybridbiler i 2035
 • Kommission skal vise vejen
 • Hævet bundfradrag for el- og plug-in hybridbiler i 2019 og 2020
 • Lavere beskatning af grønne firmabiler
 • Det skal være hurtigere at oplade sin elbil
 • Bedre mulighed for kommunerne for at give lavemissionsbiler rabat på parkering
 • Sikkerhed for parkeringspladser til lavemissionsbiler med opladning
 • Kommunerne kan give tilladelse til kørsel i busbaner for lavemissionsbiler
 • Forskning i elbilers samspil med energisystemet
 • Slut med udledning af CO2 og luftforurening fra busser i byerne fra 2030
 • Ren luft i større byer – miljøzoner up to date
 • Benzin- og diesel skal ud af taxidriften inden 2030
 • Fordele for grønne taxier
 • Højere skrotpræmie til gamle dieselbiler
 • Det skal være slut med NOx-snyd i lastbilerne
Læs hele regeringens klima- og luftudspil
Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3302
Mobil: +45 4141 7791
E-mail: klhhdi.dk
PUBLISHED: 09-10-2018 LAST MODIFIED: 12-10-2018