På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

SKAT har fokus på leasing

Også i 2015 har SKAT varslet særlig fokus på leasing af biler. Der vil således blive gennemført en intensiveret indsats over for biler, der er afgiftsberigtiget efter leasingregler, således at der bl.a. sikres en korrekt beskatning af fri bil og en korrekt anvendelse af reglerne om forholdsmæssig beregnet registreringsafgift.

På leasingbiler kan der som bekendt afregnes en forholdsmæssig registreringsafgift. Det sker i forbindelse med, at leasingselskabet leaser bilen ud i en tidsbegrænset periode til leasingtager. Perioden skal være mindst 30 dage. SKAT kontrollerer, om leasingselskaberne overholder reglerne i forbindelse med afregning af forholdsmæssig registreringsafgift. Kontrollernes formål er at undersøge, om leasingkontrakterne, der indgås mellem leasinggiver og leasingtager, opfylder de krav, der er opsat mellem leasingselskabet og SKAT. Ved kontrollen undersøges, om standardkontrakten, som leasinggiver har forelagt SKAT til beregning af den forholdsmæssige registreringsafgift, stemmer overens med den kontrakt, der er indgået mellem leasingselskabet og leasingtager. I 2014 igangsatte SKAT kontrol af 10 leasingselskaber og kontrollen af disse og andre leasingselskaber fortsætter altså i 2015.

Nogle af de ting SKAT kigger på er, hvad der i de enkelte leasingkontrakter er aftalt om følgende:  

  • Leasingvirksomheden skal eje køretøjet
  • Der skal være et finansieringselement
  • Der skal være aftalt vilkår for opsigelse og om der er køberet / købepligt

Bilbranchen anser kontrollen som nødvendig for at sikre, at der konkurreres på lige vilkår om leasingkunderne. Leasingaftalen skal være indgået på normale forretningsmæssige vilkår og i situationer, hvor leasingaftalen er indgået mellem interesseforbundne parter, stilles der skærpede krav til dokumentationen herfor.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLISHED: 11-08-2015 LAST MODIFIED: 29-08-2018