På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Udbud – ikke så lige til!

Klagenævn for udbud har netop afgjort en sag om en kommunes udbud af en rammeaftale for 25 hjemmeplejebiler. Kommunen var indklaget for at fravige sine udbudsbetingelser vedrørende bilernes farve med krav om gennemførelse af en ny udbudsrunde.

Tildelingskriteriet i udbuddet var ”det økonomisk mest fordelagtige bud” og af udbudsmaterialet fremgik det, at bilernes farve skulle være kongeblå. Da tilbudsfristen var afsluttet og kommunen havde indgået kontrakt med en bilforhandler, blev de øvrige tilbudsgivere opmærksom på, at de første 9 leverede biler ikke var kongeblå. Dette var sket, fordi den vindende bilforhandlers importør havde bestilt de 9 biler i en forkert farve. De øvrige 16 biler i rammeaftalen, ville blive leveret i den rigtige kongeblå farve. Den vindende forhandler tilbød at levere samtlige 25 biler i den rigtige farve og at låne de 9 biler i den forkerte farve ud til kommunen, indtil den rigtige farve kunne leveres.

Efter en dialog med kommunen, blev der af en række bilforhandlere indgivet en klage til Klagenævn for udbud. Klagerne var af den opfattelse, at flere bilforhandlere ville have haft mulighed for at deltage i udbuddet, hvis der kunne leveres i en anden farve end kongeblå, ligesom nogle af deltagerne i udbuddet ville have haft mulighed for at afgive et billigere tilbud i andre farver.

Klagenævnet traf beslutning om, at kommunen ikke var forpligtet til at iværksætte en ny udbudsrunde. Af kendelsen fremgår det, at kommunen i udbudsbetingelserne klart havde fastsat, at det var et mindstekrav, at de tilbudte biler skulle være af farven kongeblå. Nævnet lagde til grund, at den vindende tilbudsgiver på trods af fejlbestillingen var indstillet på at levere alle bilerne i en kongeblå farve, men at kommunen, der ikke kunne have forudset den anførte situation, accepterede levering af 9 biler i en anden metalfarve. Kommunen accepterede herved i dette omfang en fravigelse af det nævnte mindstekrav. Men det kunne ikke lægges til grund, at kommunen i videre omfang end de 9 biler havde accepteret at modtage biler i en anden farve end kongeblå. Nævnet fandt derfor, at der ikke var sket en generel fravigelse af farve-kravet og at der ikke var tale om en væsentlig ændring af kontrakten.

Hos Bilbranchen kan medlemsvirksomhederne altid få generel information om udbud og DI tilbyder medlemmerne sparring og vejledning om konkrete udbud eller specifikke problemstillinger. Kontakt Bilbranchens sekretariat og få en indledende drøftelse. Derefter finder vi DI-eksperten, der kan hjælpe din virksomhed videre.
Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 03-09-2015 OPDATERET: 09-01-2019