På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forslag om højere lastbiler

Regeringen vil hæve den tilladte højde for lastbiler til godstransport, så det bliver muligt at transportere mere gods med færre køretøjer. Derudover skal hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog hæves til 80 km/t uden for tæt bebyggelse og på motortrafikveje. Begge forslag indgår i regeringens erhvervsreguleringsudspil.

Regeringen lancerede den 8. februar et udspil med 42 initiativer til at lette virksomhedernes byrder. Blandt de 42 initiativer var blandt andet et initiativ om at hæve den tilladte højde for lastbiler til godstransport fra 4,0 meter til 4,1 meter for at give mulighed for at transportere mere gods i lastbiler.

Den øgede højde vil ifølge regeringen give besparelser for godstransportører, fordi den samme mængde gods kan køres med færre lastbilture, og den samlede årlige erhvervsøkonomiske gevinst er anslået til knap 60 mio. kr. Det vil især være transporter med ”voluminøst gods”, som kan udnytte den større tilladte højde, herunder bl.a. gods til detailhandlen.

- Med en forholdsvis lille ændring kan vi gøre en stor forskel for erhvervslivet, der vil betyde daglige besparelser på udgifterne til transport. Det vil komme hele samfundet til gavn, at lastbiler kan fragte mere gods både som følge af lavere transportomkostninger, men også afledt af færre lastbiler på vejene, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Udover en større tilladt højde for lastbiler ønsker regeringen også at hæve hastigheden for lastbiler samt lette og tunge vogntog fra 70 km/timen til 80 km/timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje. På finansloven for 2019 har regeringen og Dansk Folkeparti afsat 31,5 mio. kr. til skiltning på de strækninger, hvor det ikke er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænsen for disse køretøjer.

Fakta:

  • Større tilladt højde for lastbiler til national godstransport indføres med virkning fra den 1. juli 2019.
  • Forslaget om højere lastbiler ventes at medføre merudgifter på 4 mio. kr. til skiltning på visse broer på særligt det kommunale vejnet.
  • Lovforslaget vedrørende højere hastigheder for lastbiler samt lette og tunge vogntog forventes fremsat i februar 2019.
  • Et let vogntog er et køretøj på ikke over 3500 kg (f.eks. personbil eller motorcykel), hvor der er tilkoblet en påhængsvogn, sættevogn eller et registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn.
  • Et tungt vogntog er et køretøj på over 3.500 kg (f.eks. lastbil og busser) med et registreringspligtigt påhængskøretøj.

 

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Erhvervsministeriet.

Læs regeringens samlede udspil her
Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3302
Mobil: +45 4141 7791
E-mail: klhhdi.dk
PUBLICERET: 12-02-2019 OPDATERET: 12-02-2019