På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kvalifikationsuddannelse for chauffører

Den lovpligtige kvalifikationsuddannelse for chauffører giver ofte anledning til spørgsmål. Trafik- og Byggestyrelsen har i notat af 13. oktober 2015 præciseret, hvornår mekanikere og sælgere i lastbilbranchen er omfattet af uddannelseskravet, og hvornår de er undtaget.

Hvornår er mekanikere, sælgere eller lign. omfattet af krav om kvalifikationsuddannelse for chauffører?

1. Regler

I henhold til § 4, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 (om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport) er førere af køretøjer, der prøvekøres med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, eller som er nye eller ombyggede køretøjer, som ikke er indsat i drift, undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse.

2. Situationer, hvor mekanikere, sælgere eller lign. er undtaget fra kvalifikationsuddannelsen

En mekaniker, sælger eller lign. er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse, når der er tale om:

  • Prøvekørsel af en lastbil med eller uden hænger/trailer eller en bus i forbindelse med reparation.
  • Kørsel af en lastbil med eller uden hænger/trailer eller en bus til og fra syn i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (både med og uden læs).
  • Afhentning og aflevering af en lastbil med eller uden hænger/trailer eller en bus hos kunde i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse.
  • Kørsel med lastbil eller bus i forbindelse med demonstration, salg og levering, idet en lastbil eller bus først anses for at være taget i drift, når den er leveret til kunden (”sat i drift”).
  • Kørsel med en lastbil med eller uden hænger/trailer eller en bus på prøveplader (og som dermed ikke er indregistreret endnu) - uanset formålet med kørslen (f.eks. prøvekørsel).

Ovenstående gælder i såvel lastet som ulastet tilstand, men ikke i den forstand, at lasten må afleveres - der skal være tale om den tilstand, lastbilen har.

3. Situationer, hvor mekanikere, sælgere eller lign. skal have kvalifikationsuddannelse

En mekaniker, sælger eller lign. er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse, når der er tale om:

  • En lastbil/bus, der skal til reparation, og som transporteres på en blokvogn.
  • Kørsel af en ”frisk” bus ud til nedbrudsstedet i tilfælde af busnedbrud.

4. Kørsel til udlandet

Da det ikke er sikkert, at myndighederne i de øvrige EU-lande fortolker undtagelserne fra kravet om kvalifikationsuddannelse på samme måde, som man gør fra dansk side, anbefaler Trafik- og Byggestyrelsen, at en mekaniker, sælger eller lign. har et chaufføruddannelsesbevis ved kørsel til udlandet. I modsat fald kan den pågældende risikere at få bøde og kørselsforbud af de udenlandske kontrolmyndigheder.

 

Hent Trafik- og Byggestyrelsens notat af 13. oktober 2015.
Kontakt for rådgivning
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4846
Mobil: +45 2099 8478
E-mail: habadi.dk
PUBLICERET: 24-11-2014 OPDATERET: 14-11-2018