På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Mekanikeruddannelsen

Uddannelse af lærlinge og elever sikrer, at din virksomhed har kvalificerede medarbejdere i fremtiden. Her kan du se, hvordan du kommer i gang.

Virksomhed og elev indgår en uddannelsesaftale for uddannelsesforløbet. Den omfatter både praktikken og de skoleophold, der er under uddannelsen. Virksomheden har ansvaret for, at eleven når de mål, der er for uddannelsen.

Sådan kommer du i gang

Kort fortalt skal du gøre følgende:

  1. Find den uddannelse, du gerne vil have lærlinge inden for.
  2. Få virksomheden godkendt som uddannelsessted.
  3. Find lærlingen.
  4. Uddannelsesaftale udfyldes, underskrives og sendes til den nærmeste erhvervsskole.

Og så kan uddannelsesforholdet starte.

Skolevejen

Lærlingen er på skole i grundforløbet og veksler mellem skole og praktik i hovedforløbet.

Ny mesterlære

Ny mesterlære-uddannelsen er mere praktisk end den traditionelle erhvervsuddannelse (eud), og første del af uddannelsen foregår typisk som praktisk oplæring i virksomheden.

Som mester/virksomhed betyder det, at I har nogle særlige forpligtelser, og der er nogle forhold, I skal være ekstra opmærksomme på sammenlignet med en almindelig eud-aftale.

Hvis I f.eks. indgår en Ny mesterlæreaftale med en karrosserilærling personvognsmekanikerlæring eller lastvognsmekanikerlærling, er det jeres ansvar, at han eller hun opnår de kompetencer, der kræves for at kunne påbegynde undervisningen på hovedforløbet. Det fremgår af de enkelte uddannelsesbekendtgørelser, hvad der kræves for kunne fortsætte på hovedforløbet.

Ny mesterlære er et samarbejde mellem skole og virksomhed - og elev. I får tildelt en fast kontaktperson på skolen, og det er en god idé, at I planlægger oplæringsforløbet i tæt samarbejde med kontaktpersonen. Det anbefales også, at I under hele uddannelsesforløbet har en tæt dialog med skolen og løbende følger op på, at alt forløber, som det skal.

Rabat på svendeprøvegebyr

Medlemmer af Bilbranchen og DI opnår rabat på svendeprøve-gebyr: Medlemmer: 945,00 kr Ikke-medlemmer: 1985,00 kr.

Alt om aftaler

Find aftaleblanketter og læs mere om uddannelsesaftaler på  Undervisningsministeriets hjemmeside

Gratis ur til ny udlærte

Som medlem af Bilbranchen kan du gratis bestille et lærlingeur.

ML-Prisen

ML-Prisen er en landsdækkende præmieringsordning for lærlinge, som med et særligt godt resultat har gennemført sin uddannelse.

Prisen hører under Metalindustriens uddannelsesudvalg.

Få vejledning hos Bilbranchen
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4846
Mobil: +45 2099 8478
E-mail: habadi.dk
PUBLICERET: 24-11-2014 OPDATERET: 15-04-2019