På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bilbranchen leverer på lærlingeområdet

En ny opgørelse viser, at Bilbranchens medlemmer har leveret en flot stigning i antallet af indgåede praktikpladsaftaler i 2018 i forhold til 2016. Fremgangen er størst for uddannelsen som personvognsmekaniker, men uddannelserne som lastvognsmekaniker og karrosseritekniker bidrager også positivt.  

I trepartsaftalen om flere faglærte blev det aftalt, at antallet af indgåede praktikpladsaftaler skulle stige frem mod 2025, hvor niveauet af indgåede praktikpladsaftaler på samfundsniveau skal være løftet til 8.000-10.000 flere indgåede aftaler årligt. For 2018 var der et delmål på en stigning i antallet af indgåede aftaler på 2.100. Dette overordnede mål er nået med mere end 2.800 flere indgåede praktikpladsaftaler end i 2016.  

DI’s valgte ledelse formulerede desuden et måltal for 2018 for DI’s medlemmer. Denne målsætning indebar, at DI’s medlemmer skulle indgå 500 ekstra praktikpladsaftaler sammenholdt med 2016. Det måltal nåede DI, idet der blev indgået 616 flere praktikpladsaftaler i DI’s medlemsvirksomheder i 2018 ift. 2016. Heraf leverede Bilbranchens medlemmer de 166 praktikpladsaftaler.  

Udvikling i indgåede praktikpladsaftaler 2016 til 2018

 

     2016

    2018

Udvikling

DI Bilbranchen

750

916

166

Alle aftaler

34.247

37.087

2.840

Kilde: Styrelsen for It og Læring samt DI-beregninger.

Udviklingen blandt medlemmerne i Bilbranchen svarer til et løft på 22 pct. i indgåede aftaler. Dette løft er markant højere end den samlede udvikling, som viser et løft på godt 8 pct.

Personvognsmekanikeren er den uddannelse, hvor der indgås flest praktikpladsaftaler blandt medlemmerne i Bilbranchen. Mere end halvdelen af de indgåede praktikpladsaftaler i såvel 2016 som i 2018 er aftaler på personvognsmekanikeruddannelsen.  

Udviklingen i indgåede praktikpladsaftaler fordelt på uddannelse

Uddannelse

2016

2018

Udvikling

Personvognsmekaniker

409

522

113

Handel med specialer

121

135

14

Lastvognsmekaniker

108

130

22

Karrosseritekniker

54

83

29

Kontor med specialer

37

28

-9

Øvrige uddannelser

21

18

-3

I alt

750

916

166

Kilde: Styrelsen for It og Læring samt DI-beregninger

Knap 70 pct. af stigningen leveres inden for personvognsmekanikeruddannelsen, men også på karrosseriteknikeruddannelsen er der sket en stigning i antallet af aftaler fra 2016 og til 2018.      

Branchen skal fortsætte den gode indsats
Det er vigtigt, at branchen fortsætter det gode arbejde i de kommende år. Indfasningen af målene i trepartsaftalen sker gradvis, og i 2019 skal der samlet indgås 2.900 - 3.200 ekstra praktikpladsaftaler ift. 2016. DI's valgte ledelse har for 2019 også formuleret en DI-målsætning om, at der skal indgås 700-800 flere praktikpladsaftaler i forhold til antallet i 2016. 

 

Bilkarriere.dk logo
Bilkarriere.dk kører videre

Bilbranchen lancerede i 2015 image- og rekrutteringsindsatsen Bilkarriere.dk, og indsatsen  er fortsat helt central for Bilbranchens arbejde med at få flere unge mellem 16-28 år til at vælge en uddannelse og karriere i branchen. Mere end 100.000 i målgruppen har besøgt Bilkarriere.dk og hentet inspiration til deres uddannelsesvalg fra bl.a. filmene med karrosseri-teknikeren Nichlas, personvogns-mekanikeren Jacob og lastvogns-mekanikeren Rasmus.

Der er grund til at ranke ryggen i branchen. Tallene viser, at branchen tager ansvar for at sikre flere faglærte i Danmark de kommende år.
BRANCHEDIREKTØR THOMAS MØLLER SØRENSEN
Kontakt Bilbranchen
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4846
Mobil: +45 2099 8478
E-mail: habadi.dk
PUBLISHED: 02-04-2019 LAST MODIFIED: 02-04-2019