På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Dokumentér jeres søgning efter lærlinge og elever - brug Praktikpladsen.dk

Med det nye Praktikplads-AUB er det blevet endnu vigtigere, at I kan dokumentere, at I aktivt søger efter lærlinge og elever. Husk derfor at gøre alle jeres ledige praktikpladser synlige over for relevante ansøgere på praktikpladsen.dk - og undgå derved at skulle betale op til 27.000 kr. årligt per lærling/elev, som I ikke kan finde. 

Redskab til dokumentation

I forbindelse med indførelsen af den nye Praktikplads-AUB-ordning, der skal sikre flere faglærte og flere praktikpladser, er Undervisningsministeriets portal www.praktikpladsen.dk et vigtigt redskab. Det er via denne elektroniske praktikpladsformidling, at virksomhederne og eleverne har mulighed for at finde hinanden. Det er samtidig herfra, at I kan dokumentere jeres søgning efter lærlinge og elever.

I løbet af april i år modtager I en opgørelse fra AUB over, hvor mange lærlinge og elever, I skal have ansat for at leve op til jeres måtal. Hvis I ikke kan leve op til jeres måltal, fordi der ikke er elever på de erhvervsuddannelser, som I kan uddanne inden for, er det muligt at få en nedsættelse af Praktikplads-AUB. Det kræver, at I har haft et stillingsopslag på www.praktikpladsen.dk i mindst tre måneder og ikke har modtaget ansøgninger fra elever, der har bestået det relevante grundforløb.

Redskab til rekruttering

Udover muligheden for at kunne dokumentere, at I har søgt efter lærlinge og elever, vil et øget brug af portalen være med til at sikre et mere gennemskueligt billede af praktikpladssituationen. Når mange virksomheder anvender portalen, vil eleverne får et tydeligere billede af mulighederne for praktik. Den samlede information om praktikpladser – ledige som besatte – giver også et godt overblik over uddannelses- og karrieremulighederne inden for de forskellige brancher som for eksempel bilbranchen. Og det kan måske få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse rettet mod bilbranchen.

Kom godt i gang

Portalen er en elektronisk praktikpladsformidling, hvor virksomheder og elever kan finde hinanden. Eleverne kan oprette et cv og søge efter ledige praktikpladser. Samtidig kan de se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at uddanne elever og lærlinge inden for de forskellige uddannelser. De kan også se de ledige praktikpladser, som  virksomhederne har slået op.

Som virksomhed kan I logge ind med jeres NemId på www.praktikpladsen.dk, når I skal oprette jeres ledige praktikpladser. I kan vælge at skrive et opslag i portalen eller indsætte link til jeres egen hjemmeside, ligesom I kan modtage ansøgninger fra elever direkte i portalen eller til virksomhedens egen mailadresse.  Det er også muligt for jer at se, hvor mange elever, der søger praktikplads inden for de uddannelsesområder, som I søger elever og lærlinge indenfor. Der vil være links til elevernes cv, og I kan automatisk gøre dem opmærksom på jeres ledige praktikplads.

I kan også kontakte de erhvervsskoler, I samarbejder med, hvis I oplever udfordringer med at slå jeres ledige praktikpladser op på portalen.

En lærling eller elev mere?

Størstedelen af Bilbranchens medlemmer uddanner allerede lærlinge og elever flittigt , og denne ordning skal medvirke til at sikre, at endnu flere virksomheder, der beskæftiger erhvervsuddannede, er med til uddanne til fremtidens behov for faglærte.

Bilbranchen ser måltallet som et signal til de virksomheder i branchen, som bidrager mindst til uddannelsesindsatsen, om, at de bør løfte deres uddannelsesindsats. Men det er også vigtigt at se på tallet som netop et minimum. De øvrige virksomheder i branchen, der allerede gør det godt på området, bør også spørge sig selv om de kan gøre mere - og i hvert fald ikke gøre mindre.

Bilbranchens virksomheder har historisk især uddannet faglærte inden for mekanikeruddannelserne, karrosseriuddannelsen, handelsuddannelsen med specialer, kontoruddannelsen med specialer og autolakereruddannelsen. Det kan være en god idé at undersøge, om det er muligt at uddanne elever indenfor andre områder som f.eks. data- og kommunikationsuddannelsen, lager- og terminaluddannelsen eller receptionistuddannelsen.

Hvis I vil uddanne inden for en ny erhvervsuddannelse, skal I huske at blive godkendt som uddannelsesvirksomhed. Læs mere om dette på det blå link til højre, "Kom godt i gang".

Kontakt Bilbranchen, hvis I har brug for vejledning om ansættelse af lærlinge og elever.

  

Guide til ansættelse af lærlinge og elever
1. Find den uddannelse eller de uddannelser, som I gerne vil have elever inden for.
2. Få jeres virksomhed godkendt som uddannelsessted.
3. Slå jeres praktikpladser op på www.praktikpladsen.dk. Her kan I også se cv’er på elever, der søger praktikpladser.
4. Når lærlingen/eleven er fundet, udfyldes en uddannelsesaftale, som underskrives af begge parter og sendes til den erhvervsskole, som eleven tilknyttes.

Vi opfordrer til at alle praktikpladser slås op på praktikpladsen.dk. Står pladsen i øvrigt ubesat i tre måneder, kan man få reduceret sit AUB-bidrag.  Derfor er det vigtigt at bruge denne portal.

HANNE BAUNKJÆR, BILBRANCHEN
Spørg Bilbranchen
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4846
Mobil: +45 2099 8478
E-mail: habadi.dk
PUBLICERET: 13-03-2018 OPDATERET: 13-03-2018