På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Godt udspil kan skaffe flere faglærte til bilbranchen

Bilbranchen glæder sig over regeringens nye udspil "Fra folkeskole til faglært", der indeholder en bred vifte af forslag, som skal være med til at sikre, at flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Bilbranchens virksomheder mærker allerede konkurrencen om de dygtige faglærte, og initiativer, der vil få flere til at vælge erhvervsuddannelsesvejen, hilses velkommen.
På billedet ses Nichlas, der er en rollemodellerne i Bilbranchens image- og rekrutteringskampagne, Bilkarriere.dk, der siden 2015 har skabt opmærksom om bilbranchens karriere- og uddannelsesmuligheder over for de 16-28 årige.

Regeringen præsenterede den 13. september 2018 i alt 55 initiativer (fordelt på 12 hovedområder) til at styrke søgningen og gennemførslen på erhvervsuddannelserne. Der afsættes samlet set 2 mia. kr. til initiativerne i perioden 2019-2022. Heraf går ca. 0,5 mia. kr. til folkeskoleinitiativer og 1,5 mia. kr. til erhvervsuddannelsesområdet.  

Bilbranchen har nærlæst regeringens udspil, og direktør Thomas Møller Sørensen kan få øje på flere gode forslag i udspillet, der, hvis de gennemføres, vil styrke vores medlemmers mulighed for at rekruttere dygtig faglært arbejdskraft fremover:

I regeringens udspil lægges der op til, at folkeskolen skal ’nære elevernes håndværkerdrømme’. Det skal ske gennem investeringer i nye og renoverede faglokaler, værksteder og udstyr, valgfag i 7.–9. klasse på erhvervsskolerne og praksisfaglighed i læreruddannelsen. Samtidig skal lærere fra erhvervsskolerne gennemføre undervisning og aktiviteter i folkeskolen. 

- Det er rigtig godt, at regeringen lægger op til et markant løft af den praktiske undervisning i folkeskolen og afsætter penge til både læreruddannelse og opgradering af lokaler. Udveksling af lærere mellem folkeskoler og erhvervsskoler vil på sigt kunne ændre hele forståelsen af, hvad en erhvervsuddannelse er, og kan føre til, siger Thomas Møller Sørensen.

Regeringen foreslår også en række initiativer, der skal bidrage til at gøre erhvervsuddannelserne til attraktive uddannelsesmiljøer for unge. Erhvervsskolerne skal have fokus på at skabe sammenhæng i uddannelsesforløbet og bl.a. sikre en god modtagelse på og fejring af afslutning af uddannelsen. Kravene til nye læreres pædagogiske uddannelse udvides, og der bliver øget mulighed for at sende lærere i virksomhedspraktik i en uge.

Muligheden for at bo på skolehjem på erhvervsskoler i yderområder bliver udvidet som forsøg, og der afsættes midler i 2019-2022 til øget udbud af erhvervsuddannelser i yderområder. Endelig strammes der op på informationen til praktikvirksomheder om elevers fravær i skoleperioder.  

-  Vi er enige i behovet for at skabe attraktive og sammenhængende uddannelsesmiljøer for både unge og voksne, og forsøg med skolehjem og flere midler til at øge udbuddet af erhvervsuddannelser i yderområder er tilsvarende positivt for branchen, siger Thomas Møller Sørensen.

Regeringen foreslår tre initiativer, der giver flere unge mulighed for at komme på grundforløb 1, og at lidt ældre unge og voksne kan få 10 ugers grundforløb som introduktion til erhvervsuddannelserne. Opkvalificeringen af voksne over 25 år, som ikke har 02 i dansk og matematik, skal fremover også kunne ske på erhvervsskolen, foruden som hidtil på VUC.

- Bilbranchen er enige i forslagene, som sigter på at forberede unge og voksne bedre på en erhvervsuddannelse og sikre, at de voksne elever kan blive i erhvervsskolens uddannelsesmiljø, mens de opkvalificeres til 02 i dansk og/eller matematik, siger Thomas Møller Sørensen.

Langt sejt træk foran os
-  Det er et langt sejt træk, vi har foran os, og det er helt centralt, at fundamentet for kvalitet på skolerne er i orden. Her trækker regeringens udspil helt klart i den rigtige retning. Besparelserne på erhvervsuddannelserne bør dog helt ophøre nu, og det er vigtigt, at der også kommer penge tilbage til driften af erhvervsuddannelserne, siger Thomas Møller Sørensen.

Og han tilføjer, at der også er brug for indsatser i flere andre spor, hvis det skal lykkes at skaffe nok lærlinge og elever til bilbranchen fremover. Her tænkes på øget rekruttering af unge over 18 år, herunder studenter uden videre uddannelse, samt voksne:

- Vi skal huske, at de fleste elever i erhvervsuddannelserne ikke kommer direkte fra folkeskolen i dag. Da vi har brug flere faglærte, er det derfor nødvendigt, at der også satses på at få flere ældre elever ind - en erhvervsuddannelse er meget mere end en ungdomsuddannelse, siger Thomas Møller Sørensen og tilføjer: 

- I dag har vi eksempelvis 11.000 studenter, der mere end to år efter eksamen endnu ikke er kommet i uddannelse. De er ufaglærte studenter. Derfor bliver vi nødt til at gøre det nemt og legitimt for studenter at vælge en erhvervsuddannelse. Uddannelsesvejledningen til studenter bør udvides, så den også omfatter erhvervsuddannelserne, så vi kan give de unge flere muligheder.

- Vi ved blandt andet fra vores medlemskreds, at flere virksomheder i stigende grad efterspørger lærlinge med en studentereksamen. I takt med at teknologierne på bilerne ændrer sig, stilles der større og større krav til både personvognsmekanikeren, lastvognsmekanikeren og karrosseriteknikeren, og de unge med en studentereksamen kommer med en større modenhed og faglig ballast, siger Thomas Møller Sørensen.

Bilbranchen ser frem til at følge det videre arbejde med oplægget tæt. På linket nedenfor kan alle forslag og initiativer i regeringens oplæg læses nærmere.

  

Udspillet indeholder en række forslag, der vil komme bilbranchen til gode. Det skal regeringen have ros for. Men vi skal stadig have stoppet besparelserne på driften af erhvervs-uddannelserne.

THOMAS MØLLER SØRENSEN
Se hele udspillet her
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4846
Mobil: +45 2099 8478
E-mail: habadi.dk
PUBLISHED: 18-09-2018 LAST MODIFIED: 04-12-2018