På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Prisregulering

Ved kontraktindgåelser, hvor leverancerne løber over længere tid, kan det være en god idé at indgå aftaler om prisreguleringer. Formålet er, at leverandør og køber bliver enige om, hvad der skal til, før priser kan reguleres.

Specielt ved indgåelse af langvarige kontrakter med underleverandører mv. kan det være en god idé med aftaler om prisreguleringer. Prisreguleringen kan blandt andet basere sig på udviklingen i materialepriser og lønudvikling.

Skitse til regulering af priser i kontrakt

Nedenfor kan du se et eksempel på at regulere fakturapriser ud fra udviklingen i materialepriser og lønudvikling.

Indtræffer der ændringer i priser for relevante materialer og/eller lønændringer i perioden for kontraktens udførelse, kan de aftalte priser reguleres på basis af følgende formel:

 

P0 = Den nye fakturapris. (Til tidspunkt 0 som er nu.)

P-1 = Den oprindelige fakturapris som fastsat i kontrakten (den tidligere P0). (Til tidspunkt -1 som er det forrige tidspunkt.)

M0 = Gennemsnit af udvalgte priser eller prisindeks på de valgte materialer. (Til tidspunkt 0)

M-1 = Gennemsnit af udvalgte priser eller prisindeks på de valgte materialer. (Til tidspunkt -1)

S0 = Gennemsnit af lønningerne (inkl. sociale ydelser) eller udvalgte indeks. (Til tidspunkt 0)

S-1 = Gennemsnit af lønningerne (inkl. sociale ydelser) eller udvalgte indeks. (Til tidspunkt -1)

a = Den vægt som udviklingen i materialepriserne vælges at have (mellem 0 og 1).

b = Den vægt som udviklingen i lønningerne vælges at have (mellem 0 og 1). Summen af a og b skal være 1. (a+b=1)

c = En residualkonstant som dækker det a og b ikke dækker. Her kan der bl.a. indregnes faktorer som mark-up og produktivitetsforbedringer.

Indekser fra Danmarks Statistik

Som S0 og S-1 kan du anvende ”Lønindeks for den private sektor” fra Danmarks Statistik.

Som M0 og M-1 kan anvendes Danmarks Statistiks "Prisindeks for indenlandsk vareforsyning efter varegruppe". Der er dog ingen varegrupper, som specifikt omhandler biler eller reservedele til biler. Alternativt kan vi henvise til Danmarks Statistiks nettoprisindeks, som dog ikke viser engrospriser. Dette Indeks viser forbrugerpriser renset for skatter og afgifter.

Indekser
Du finder relevante indekser for pris- og lønudvikling i Danmarks Statistiks Statistikbank:
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3572
Mobil: +45 3166 3857
E-mail: ffpedi.dk
PUBLICERET: 27-11-2014 OPDATERET: 08-05-2019