På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Nye analysemuligheder for Bilbranchens medlemmer

Nu bliver hele analyseområdet i Bilbranchen fornyet og forenklet. Det betyder, at vores medlemmer får adgang til nogle nye services på analyseområdet samtidig med, at andre udgår. Formålet er at tilbyde medlemmerne et mere fokuseret indhold i et nyt look og i et mere tilgængeligt og genkendeligt format.

Bilbranchen tilbyder allerede medlemmerne en række medlemsservices, som giver indblik i, hvordan bilmarkedet udvikler sig. Det kunne eksempelvis være, hvad kunderne efterspørger, og hvordan udbudssiden agerer i forhold hertil. Formålet med disse analyseredskaber er at understøtte vigtige prioriteringer og beslutninger i medlemsvirksomhederne med fakta. Det betyder, at du som medlem i Bilbranchen har fri adgang til brancheanalyser og -værktøjer, som kan supplere den viden om markedet, som allerede findes i din virksomhed.

Eksempelvis kan analyserne og værktøjerne hjælpe din virksomhed med at give svar på:

  • Hvad er udsigterne i de samfundsøkonomiske nøgletal og forventningerne til bilsalget?
  • Hvad er det bilkunderne ønsker og forventer at gøre – både lokalt og landsdækkende?
  • Hvilket billede tegner sig i registreringsstatistikkerne – både lokalt og landsdækkende?
  • Hvad fortæller regnskabstallene om konkurrencesituationen – både lokalt og landsdækkende?
  • Hvilke mulige fremtidsscenarier udspiller sig i bilbranchen – både internationalt og nationalt?

Fra fire til tre formater - samme muligheder

Overordnet set har Bilbranchen indtil nu haft fire analyseformater med forskellige udgivelsesfrekvenser. Det antal bliver nu reduceret til tre, idet månedsudgivelsen Tendens udgår. I stedet overtager kvartalsrapporten Blitz navnet Tendens, som er mere retvisende for dette analyseformat. Fremadrettet vil Bilbranchen have tre analyseformater:

Markedsoverblik er en månedlig oversigt af nyregistreringsstatistikken, som viser, hvordan den enkelte forhandlers egne bilmærker klarer sig i konkurrencen på tværs af salgskanaler og i eget lokalområde.

Tema i Fokus er en analyse af et aktuelt emne, som vedrører bilbranchen.

Tendens er en kvartalsrapport, som stiller skarpt på konjunkturudsving og tendenser i markedet. Udgivelsen hed tidligere Blitz, dette navn udgår.

Samarbejde giver nye analysemuligheder

Herudover tilbyder Bilbranchen en række analyseformater, som udgives med vores samarbejdspartnere (du kan møde dem på vores Gå-hjem-møde ”Genveje til nye analysemuligheder” den 15. november).

Autoanalysen er en årlig brancheanalyse af bilforhandlernes økonomi suppleret med forhandler- og ekspertinterviews samt resultater fra medlemsundersøgelser og eventuelt tredjepartsdata om strategiske fokusområder i forhandlerleddet. Den udgives i samarbejde med Deloitte. Fremover vil nøgletallene kunne udgives online med en højere frekvens.

Bilstatistik.dk er et online-værktøj, som kan anvendes til at analysere registreringsdata på danske køretøjer. Medlemsvirksomheder har et ubegrænset antal bruger-logins, og kan analysere data i egne handelsområder holdt op imod landstal. Desuden kan medlemmer trække leasingtal og dykke helt ned på variantniveau. Bilstatistik.dk leveres af DBI IT. Adgang via bil.di.dk. Snart vil det også være muligt for Bilbranchens medlemmer at tilgå værktøjet på mobilen via app’en Bilstatistik PRO.

Cem Cars Intelligence er et online-værktøj, hvor forhandlerne løbende kan følge skiftende kundepræferencer i lokalområdet. Eksempelvis er det muligt at trække en tilpasset kundeprofil på egne bilmærker i eget lokalområde. Voxmeter har udviklet online-værktøjet. Det erstattes fremover af en kvartalsrapport med fokus på kundeoplevelsen i forhandlerleddet, og er baseret på input fra Bilbranchens medlemmer.

ICDP er en europæisk analyse- og konsulentvirksomhed, som har specialiseret sig i bilbranchen. Virksomheden udarbejder omfattende analyseprojekter og yder strategisk rådgivning til forhandlergrupper og forhandlerforeninger samt til en bred vifte af bilmærker og deres direkte underleverandører. ICDP’s services omfatter alt fra større workshops og arrangementer til online webinarer og udgivelser af rapporter, hvor eksempelvis strategiske konsekvenser for bilforhandlere i skiftende markedsforhold behandles som emne eller konsolidering- og forbrugertrends analyseres. Som medlem af Bilbranchen har du adgang til flere af disse tjenester. Vores samarbejde med ICDP udvikles løbende.

Se programmet, læs mere og tilmeld dig her via linket.
Læs mere her om Bilbranchens analyser
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3572
Mobil: +45 3166 3857
E-mail: ffpedi.dk
PUBLISHED: 09-10-2018 LAST MODIFIED: 09-10-2018