På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Handlingfee ved salg af nye biler til leasingselskab

Spørgsmål om hvorvidt handlingsfee i forbindelse med leasingkøretøj, skal medregnes i den afgiftspligtige værdi i henhold til registreringsafgiftsloven - Landsskatteretten stadfæster Skatterådets bindende svar.

I et tidligere bindende svar har Skatterådet udtalt sig om et leasingselskabs handlingfee til bilforhandlere. Skatterådets svar blev efterfølgende indbragt for Landsskatteretten. Landsskatteretten har i en afgørelse offentliggjort den 7. december 2015 stadfæstet Skatterådets svar.

I sagen havde et leasingselskab anmodet SKAT om et bindende svar på spørgsmålet om det handlingfee, leasingselskabet betalte til forhandleren i forbindelse med købet, helt eller delvis skal medregnes til den afgiftspligtige værdi. Leasingselskabet oplyste, at leasingselskabet selv er registreret i henhold til registreringsafgiftsloven, og indregistrerede og indbetalte registreringsafgift på leasingkøretøjer.  

Ved køb af leasingkøretøjer betalte leasingselskabet et handlingfee i størrelsesorden 8.000 – 13.000kr. ekskl. moms. Leasingselskabet oplyste, at et fuldt handlingfee dækkede en række ydelser, der for hver enkelt element er fastsat på markedsmæssige vilkår/prisfastsat til markedspris.

SKAT kunne kun godkende en del af de opstillede ydelser, ligesom Skatterådet tiltrådte at ydelsen ”landsdækkende rekvirering og transport” skal indeholdes i de 2.080 kr., som allerede er indeholdt i de afgiftsfrie leveringsomkostninger.  

Se en oplistning over de ydelser, der kan godkendes ved beregning af et afgiftsfrit handlingfee nedenfor. De enkelte ydelser er ikke prissat.  

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 08-12-2015 OPDATERET: 05-12-2018