På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Afgiftsnedsættelse – hvordan håndteres det?

Afgiftsnedsættelsen fra 180 pct. til 150 pct. rejser nogle praktiske spørgsmål i relation til salg af nye biler, indbytning af brugte biler og afgiftsberigtigelse af valutaudlejningsbiler m.fl. Bilbranchen forsøger at komme rundt om nogle af disse.

Nye biler
Nye biler indregistreret fra og med 20. november 2015 er omfattet af afgiftsnedsættelsen. På bagsiden af Bilbranchens slutsedler står der, at ændringer i lovbestemte købsafgifter i tiden mellem slutsedlens underskrift og levering medfører en tilsvarende regulering af kontantprisen.

SKAT vil ikke være klar til at anvende de nye satser i forbindelse med afgiftsberigtigelse fra og med 20. november. SKAT har ikke mulighed for at rette i afgiftssystemet, før lovændringen er vedtaget i Folketinget. Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2016.

For køretøjer, som anmeldes til registrering i perioden fra og med den 20. november 2015 til og med den 31. december 2015, har den, der skal betale afgiften krav på tilbagebetaling af registreringsafgift. Den difference, der opstår for disse køretøjer, hvor der for en del af den afgiftspligtige værdi er beregnet afgift med 180 pct., og hvor der efter lovforslaget alene skal beregnes afgift med 150 pct., vil blive tilbagebetalt af SKAT til den afgiftspligtige efter lovens ikrafttræden.

Brugte biler
I slutsedler indgået før afgiftsnedsættelsen vil prisen på en eventuel byttebil ikke blive påvirket af afgiftsnedsættelsen, medmindre der er taget forbehold herfor i slutsedlen. I forbrugerkøb skal et sådant forbehold være indgået konkret og det skal være særskilt fremhævet i slutsedlen. Hvis der alene er handlet på en byttepris, skal regnestykket fremgå af fakturaen. Afgiftsnedsættelsen på den nye bil påvirker ikke prisen på den indbyttede bil i relation til den aftalte byttepris.

Valutaudlejningsbiler, leasingbiler på forholdsmæssig afgift m.fl.
Afgiftsberigtigelse af valutaudlejningsbiler, leasingbiler på forholdsmæssig afgift, importerede brugte biler m.fl. vil fra den 20. november 2015 være omfattet af afgiftenedsættelsen, men også for disse køretøjer gælder, at SKATs systemer ikke er ændret før 1. januar 2016, hvorefter genberegning vil ske.

To lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven
Der nu er fremsat to lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven. Det første lovforslag (L61) drejer sig om indfasning af registreringsafgift på elbiler finansiereret bl.a. ved afskaffelse af den skematiske fastsættelse af registreringsafgiften for biler under et år. Forslaget forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2016.

Det andet lovforslag (L69) er en del af Finansloven for 2016 og vedrører en sænkning af registreringsafgiften fra 180 pct. til 150 pct. Forslaget træder også i kraft 1. januar 2016, men har virkning fra den 20. november 2015. Der er som udgangspunkt ingen sammenhæng mellem de to forslag.

En konsekvens af sænkningen af registreringsafgiften bliver dog en nedsættelse af afgiftsbyrden også for biler under et år, der pr. 1. januar 2016 står til at miste særreglen om skematisk nedsættelse. Finanslovsforslaget om nedsættelse af afgiftssatsen til 150 pct. kompenserer dermed i nogen grad for den manglende overgangsordning i elbillovforslaget for biler under et år.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 20-11-2015 OPDATERET: 23-04-2019