På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Afgiftsnedsættelse – mere praktik

Bilbranchen følger op på nogle af de mange spørgsmål, som afgiftsnedsættelsen har givet anledning til.

Ikrafttræden og virkning
Ændringen af registreringsafgiftsloven træder i kraft 1. januar 2016. I erkendelse af, at bilsalget ville gå helt i stå indtil lovens ikrafttræden, har partierne bag ændringen besluttet, at give loven virkning allerede fra 20. november og dermed give biler, der registreres fra og med lovens fremsættelse, gavn af afgiftsreduktionen. Det skaber i resten af 2015 den situation, at der er mulighed for at benytte lovgivning, som endnu ikke er trådt i kraft. Den fordel tilkommer imidlertid ikke SKAT, som kun har lov til at administrere gældende lov.

Nybilforhandlere har derfor mulighed for at sælge nye biler på 180 pct. og efterfølgende tilbagebetale differencen mellem 180 pct. og 150% til kunderne. Alternativt har bilforhandlerne den mulighed allerede nu, at sælge nye biler til 150 pct. og dermed lægge afgiftsdifferencen ud over for SKAT. I så fald anbefaler Bilbranchen, at slutsedlen forsynes med følgende forbehold:

Registreringsafgiften er beregnet efter Skatteministerens lovforslag om ændring af registreringsafgiften (nedsættelse af 180 pct. til 150 pct.). Såfremt lovforslaget mod forventning ikke vedtages af Folketinget, hæfter køber for betaling af eventuel yderligere registreringsafgift.

Bilbranchen overvejer, for at lette bilforhandlernes afgiftsudlæg,
i sit høringssvar til lovforslaget at foreslå en midlertidig forlængelse af bilforhandlernes kredit overfor SKAT.

Finansiering
Sidstnævnte løsning er også hensigtsmæssig i relation til finansiering af de nye biler. Ifølge de oplysninger Bilbranchen er i besiddelse af, tilbyder en del af finansieringsselskaberne allerede nu at finansiere købekontrakter på baggrund af den nedsatte afgiftssats. Det kan derfor anbefales, at bilforhandlerne undersøger, hvilken fremgangsmåde som anbefales af de finansieringspartnere, bilforhandleren normalt samarbejder med.

Leasing og forholdsmæssig afgift
I relation til leasing er der større variation i den praktiske fremgangsmåde, som afhænger af det enkelte leasingselskab. Parterne har mulighed for individuelt at aftale, hvorvidt og i hvilket omfang regulering af registreringsafgiften efterfølgende skal afspejles i en ændret leasingydelse.

Efter lovforslaget forventes leasingselskaber, som betaler forholdsmæssig registreringsafgift, ikke at blive berørt af afgiftsnedsættelsen, fordi de nye registreringsafgiftsregler vil gælde, når den resterende registreringsafgift skal beregnes ved videresalg i Danmark eller ved genleasing.  

Bilbranchen kan oplyse, at bilerne ved afregning af restafgift i forbindelse med forholdsmæssig afgift, jf. SKATs juridiske vejledning ikke behøver at blive afmeldt og registreret igen for at komme på fuld afgift. Det er tilstrækkeligt, at de omregistreres. I perioden indtil 1. januar 2016, vil der dog skulle afgiftsberigtiges på baggrund af 180 pct. med en efterfølgende regulering og tilbagebetaling.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 24-11-2015 OPDATERET: 05-12-2018