På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Anvendelsen af prøveskilte - dokumentation for ansættelse

Landskatteretten har taget stilling til, om prøveskilte var anvendet i strid med reglerne. Sagen drejede sig om, hvorvidt føreren måtte anses som ansat i den virksomhed, som prøveskiltene tilhørte.

Den 30. september 2016 blev et køretøj standset af politiet i en kontrol ved grænsen. Køretøjet var påmonteret faste prøveskilte og efter det oplyste på vej retur fra en autolakerer i Tyskland. Føreren var ansat som vikar i den virksomhed, som prøveskiltene tilhørte. Der blev dog først udarbejdet en ansættelseskontrakt mellem virksomheden og føreren efter standsningen. Der blev også først indberettet lønoplysninger til SKAT på føreren efter standsningstidspunktet.

SKAT traf afgørelse om, at føreren ikke kunne anses for ansat i virksomheden og at prøveskiltene derfor var anvendt i strid med reglerne. Virksomheden indbragte klagen for Landsskatteretten, som lændrede SKATs afgørelseagde på baggrund af følgende forhold:

Vikaren førte det omhandlede køretøj på vegne af virksomheden, idet køretøjet skulle afhentes fra lakering i Tyskland og derefter køres til virksomhedens adresse i Danmark med det formål at blive leaset ud til en navngiven kunde umiddelbart derefter. Kørslen havde således ikke privat karakter.

Føreren fungerede som tilkaldevikar, idet virksomheden tilkaldte ham, når der var behov for det. Virksomheden og vikaren havde forud for standsningstidspunktet indgået en mundtlig ansættelsesaftale, men der blev først efterfølgende udarbejdet en skriftlig ansættelsesaftale, da vikarens gennemsnitlige arbejdstid på standsningstidspunktet var under 8 timer ugentligt. Vikaren havde fået et økonomiske vederlag for sit arbejde.

Landsskatteretten finder efter en konkret vurdering, at det var i virksomhedens interesse og efter instruktion fra en af virksomhedens medarbejdere, at vikaren var fører af det omhandlede køretøj på standsningstidspunktet. På den baggrund finder Landsskatteretten, at vikaren var ansat i selskabet, da han blev standset. Landsskatteretten har i vurderingen lagt vægt på formålet med kørslen i det pågældende køretøj, vikarens tilknytning til selskabet samt dokumentation for ansættelsen i form af bl.a. lønudbetalinger for perioden juni til september 2016.

Pr. 1. januar 2018 trådte der nye lempede regler om anvendelse af prøveskilte i kraft. Efter disse kan retten til et prøveskilt ikke overdrages og det er som udgangspunkt kun den, som har fået udleveret prøveskiltet samt de, der er ansat hos denne, der må bruge prøveskiltet. Ved ansatte forstås, at der skal foreligge en ansættelsesaftale på almindelige vilkår mellem den, der har fået udleveret prøveskiltet, og den pågældende person, eller at den, der har fået udleveret prøveskiltet på anden måde kan dokumentere, at der er tale om et reelt ansættelsesforhold. Prøveskilte kan derfor ikke lånes ud. Ansatte i koncernforbundne selskaber anses som ansat i samtlige selskaber.

Afgørelsen fra Landskatteretten giver dermed nogle retningslinjer for, hvordan man kan dokumentere, at der består et reelt ansættelsesforhold, selv om der ikke foreligger en skriftlig ansættelsesaftale.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 11-01-2019 OPDATERET: 11-01-2019