På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bilbranchen forventer ingen afklaring før tidligst i næste uge

Selv om det ikke har skortet på information i medierne om de igangværende forhandlinger om en ændring af bilafgifterne, kan det være vanskeligt at vurdere hvad der reelt er i spil og hvornår en aftale er klar.

Det er nu to uger siden en forestående nedsættelse af registreringsafgiften blev lækket til pressen, og vi er nu en uge inde i forhandlingerne om bilafgifterne. Meldingerne tyder på, at forhandlingerne vil fortsætte ind i næste uge, før der er en afklaring. De mest skeptiske kilder tror på et endnu længere forhandlingsforløb, men Bilbranchen håber og tror på en afklaring inden udgangen af næste uge (uge 37).

Bilbranchen og DI er i tæt daglig dialog med relevante beslutningstagere i forhold til at sikre så god og så hurtig en aftale som muligt. Det betyder bl.a. at trække aftalen i retning af en lavere, men også en teknisk baseret og løbende bilbeskatning samt at sikre, at aftalen indeholder overgangsordninger, der tager hensyn til forhandlernes brugtvognslagre.

Overgangsordninger
Bilbranchen har for to uger tilbage spillet et notat med helt konkrete forslag til overgangsordninger ind til alle relevante skatte- og finansordførere:

  • Bilbranchen foreslår, at alle biler registreret på ikrafttrædelsestidspunktet får muligheden for at blive omregistreret til de nye regler, hvis det er mere favorabelt. Ved en omregistrering udbetales den registreringsafgift, der stadig er tilbage i bilen med henblik på, at bilen samtidig genindregistreres og afgiften afregnes efter den nye ordning.  
  • For de bilers vedkommende, hvor der rent faktisk består et marked i andre lande, foreslås ved siden af konverteringsmodellen en mulighed for i en kort periode at eksportere brugte biler mod afgiftsgodtgørelse uden fradrag.  
  • Som en mindre gennemgribende overgangsordning foreslås en ordning alene gældende for biler, som er afmeldte fra registrering på lovens fremsættelsestidspunktet. Disse biler kan få udbetalt den registreringsafgift, der er tilbage i bilen, med henblik på samtidig at genindregistrere bilen og afregne afgift efter den nye ordning.  

Endelig har Bilbranchen givet udtryk for støtte til forslaget om en forhøjelse af reparationsgrænsen som en logisk konsekvens af de seneste års afgiftssænkelser. Bilbranchen undersøger i øjeblikket det juridiske grundlag for at trække forhandleravancen ud af afgiftsgrundlaget med de mulige konsekvenser dette kan have for konkurrencen, brugtbilimport, parallelimport af nye biler m.m.

Mens vi venter
Nye biler, der er klar til levering, kan registreres efter gældende regler og den nuværende afgift. Slutsedler er bindende for såvel køber som sælger og bilen kan indregistreres og leveres, selv om der er udsigt til afgiftsændringer.

Hvis det, bl.a. likviditetsmæssigt, er muligt for forhandleren, kan man overveje at udvise den kundeservice, at kontakte de berørte kunder for en drøftelse af hvorvidt indregistreringen skal vente, til der er en politisk aftale på plads. Da det pt. er uvist om en given ny bil vil stige eller falde efter en afgiftsændring, anbefaler Bilbranchen at man i så fald indgår en utvetydig skriftlig aftale med kunden om, at bilen efter kundens ønske først indregistreres efter de nye afgiftsregler får virkning.

Det kan overvejes at indsætte en tidsfrist for aftalen om at afvente registrering, da det kan være vanskeligt at overskue konsekvenserne for en længere periode. 

Kontakt image
Branchedirektør
Tlf: +45 3377 3383
Mobil: +45 2684 3014
E-mail: tmsdi.dk
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 08-09-2017 OPDATERET: 14-02-2018