På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bilbranchens persondataforløb - Opgave 8

Så er der 101 dage til Persondataforordningen træder i kraft. Næste opgave i Bilbranchens persondataforløb er klar.

Opgave 8: Dokumentation.
Virksomheden skal dokumentere sine procedurer og sine metoder. Hvis Datatilsynet kommer på besøg, er det vigtigt, at virksomheden kan fremlægge dokumentation for, hvilke initiativer der er iværksat for at beskytte persondata og hvorfor. 

Virksomhedens processer skal dokumenteres både forud for forordningens ikrafttræden, men også løbende, når virksomheden tilretter procedurer og processer og iværksætter nye. Dokumentation er et centralt element i forordningen og virksomheden bør hele tiden have fokus på, at tiltag, processer, datapolitik, projekter, procedurer, ændringer m.m. i relation til persondata, ikke er i overensstemmelse med forordningen, før de er dokumenteret.
Virksomheden bør centralt samle sine datapolitikker og beskrivelse af sine dataprocesser. Der er ingen formelle krav til, hvordan dokumentationen foregår eller ser ud.

I en virksomhed kan der være lige så mange måder at gøre tingene på, som der er medarbejdere. Det gælder om både til internt og eksternt brug at nedskrive sin politik for behandling af data og sine procedurer på samme måde som f.eks. en medarbejderhåndbog. Skulle der ske fejl eller brud på sikkerheden kan virksomheden dokumentere, at medarbejderne er bekendt med de procedurer, virksomheden har vedta-get. Det bør også fremgå af virksomhedens medarbejderhåndbog eller ansættelsesaftaler, at medarbejderne har pligt til at sætte sig ind i og overholde virksomhedens datapolitikker og –procedurer. 
 
Skabelon til brug for dokumentation
Skabelonen hentes via link til højre og udfyldes i virksomheden. Bilbranchen har kendskab til andre dokumentationsværktøjer - kontakt Karoline Thomsen for henvisning hertil.

Opgaven løses i løbet af uge 7, 8 og 9. Derefter følger opgave 9 i Bilbranchens persondataforløb.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 12-02-2018 OPDATERET: 19-12-2018