På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bilbranchens værktøjskasse om persondatabeskyttelse vokser

Bilbranchen og DI har løbende udarbejdet vejledninger, standarder og hjælpeværktøjer til brug for medlemsvirksomhedernes arbejde med de nye regler om beskyttelse af persondata. Få et overblik over materialet her.

Frem mod ikrafttrædelse af de nye regler om beskyttelse af persondata, har Bilbranchen og DI fået en god håndfuld produkter på hylderne og der kommer flere til; herunder flere vejledninger, en standard databehandleraftale, hjælp til kortlægning af dataflow og medlemsmøder.

Bilbranchen har samlet alle produkterne og prublikationerne her. Hold øje med Bilbranchens nyhedsbrev, hvor nyt materiale og medlemsarrangementer løbende vil blive omtalt. Bilbranchen og DI har foreløbig følgende tilbud til medlemmerne:

EU-persondataforordning med henvisninger og links
I sin originale form er persondataforordningen et uoverskueligt og langt dokument uden indholdsfortegnelse, stikordsregister mv. Målet med denne publikation er at gøre persondataforordningen til et mere praktisk anvendeligt redskab og overskueligt opslagsværk.

Vejledning om EU-persondataforordning
Denne vejledning er bygget op således, at der først gives en overordnet gennem-gang af de nye regler i forordningen, som er relevant for virksomhederne. På baggrund af denne gennemgang opstilles en tjekliste med grundlæggende spørgsmål og anbefalinger fra DI, som især de mindre og mellemstore virksomheder kan drage nytte af, når de skal i gang med at arbejde med forordningen.  

Vejledning til konsekvens/risikoanalyse  
Denne publikation har til formål at være en let tilgængelig vejledning i, hvordan virksomheder kortlægger konsekvenser for beskyttelse af data ved digital behandling af personoplysninger og iværksætter tiltag til beskyttelse og kontrol af beskyttelse af personoplysninger.  

Vejledning om persondatabeskyttelse og kundedata
Vejledningen fokuserer på kundedata i bilbranchen og har til formål at hjælpe Bilbranchens medlemmer med at leve op til Persondataforordningens krav og national lovgivning om markedsføring. I vejledningen findes standard samtykker og standard privatlivspolitik til brug i virksomhederne.

Bilbranchens Drejebog
For mange virksomheder kan det være uoverskueligt at tage hul på opgaven og derfor har Bilbranchen udarbejdet en lille drejebog med bud på, hvilke opgaver, der skal løftes, hvem der kan hjælpe virksomheden med at løfte dem og hvornår det er en god idé at gå i gang med de forskellige opgaver.

Indhentelse eller fornyelse af samtykke
Formulering af henvendelse til kunder i anledning af indhentelse af eller fornyelse af samtykke.

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 21-03-2017 OPDATERET: 23-08-2017