På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Brugen af billeder på internettet

Offentliggørelse af billeder på internettet anses normalt for en behandling af personoplysninger. Et billede med identificerbare personer er derfor oplysninger om disse personer og man skal leve op til de databeskyttelsesretlige regler, når man offentliggør billeder på internettet.

Det vil kommer an på en konkret vurdering, om et billede lovligt kan offentliggøres eller ej. Det er i første omgang den, der lægger billedet op (den dataansvarlige), der skal overveje, om offentliggørelsen af billedet er lovlig. Vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af et billede, vil desuden variere alt efter, om der er tale om et situationsbillede eller et portrætbillede.

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet. Det kan f.eks. være gæster på en messe, legende børn i en skolegård eller mennesker i en gågade.

Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Det kan f.eks. være et foto af en kunde.

Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden, at dem på billedet har givet lov til det. Om et situationsbillede kan offentliggøres uden samtykke kommer bl.a. an på karakteren af billedet og i hvilken sammenhæng billedet indgår. Det er afgørende, at dem der er på billedet ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks i forbindelse med markedsføring. 

Nogle situationsbilleder kan normalt aldrig offentliggøres uden samtykke:

  • Billeder optaget af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed
  • Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuset m.v.
  • Besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende

Det kræver omvendt normalt samtykke at offentliggøre portrætbilleder. Det er begrundet i, at nogle mennesker kan føle ubehag ved at have sådanne billeder offentliggjort, eventuelt sammen med oplysninger om navn eller lignende. Derfor skal man altid have lov af den eller de personer, der er på billedet, hvis man ønsker at offentliggøre det. Det gælder også billeder af virksomhedens medarbejdere. Se mere herom og download DIs samtykkeskabeloner via linket til højre. 

Hvis en skole for eksempel ønsker at offentliggøre klassebilleder af eleverne på en hjemmeside, må det kun ske, hvis skolen indhenter udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt af eleverne. Hvis den, der fremgår af billedet er utilfreds med offentliggørelsen, har denne ret til at gøre indsigelse. Den registrerede skal i så fald oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Hvis den eller de personer, der er på billedet, ikke ønsker at have billedet liggende på internettet, bør det umiddelbart fjernes af den dataansvarlige.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLISHED: 04-12-2018 LAST MODIFIED: 04-12-2018