På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

En rykker eller betalingspåmindelse er ikke nok til at afbryde forældelsesfristen

Der kan være god anledning til at se sin virksomheds betalingsprocedurer igennem for at undgå, at krav forældes. Bilbranchen ridser reglerne op for de almindelige betalingskrav.

Krav på betaling forældes efter tre år
Efter hovedreglen i forældelsesloven forældes økonomiske krav (fordringer) mod virksomhedens kunder tre år efter beløbet kunne kræves betalt. Hvis forældelsesfristen overskrides, kan man ikke længere kræve, at kunden betaler det skyldige beløb. Endvidere mister virksomheden retten til at gøre krav på afledte krav som for eksempel renter, provisioner og gebyrer gældende.

Forældelsesfristen løber fra den dag, hvor der skulle være betalt for varen eller værkstedsydelsen. Hvis virksomheden ikke vidste eller burde vide, at den havde et betalingskrav mod en kunde, løber fristen fra den dag, hvor virksomheden blev eller burde være blevet opmærksom på dette.

En påmindelse om et gældskrav udsætter ikke forældelsesfristen. Heller ikke rykkere, opringninger eller andre måder, der gør kunden opmærksom på gælden, afbryder forældelsesfristen. Det afbryder ej heller forældelsesfristen, at der har været en løbende dialog mellem parterne om det skyldige beløb.

Før 2008 kunne man afbryde forældelsesfristen f.eks. ved at udsende et kontoudtog. Det kan man ikke længere. Der kan derfor være god grund til at tage virksomhedens betalingsprocedurer op til revision, så man sikrer sig imod, at kundernes gæld forældes.

Forældelsesfristen bliver fornyet og forlænget:

  • Hvis kunden erkender, at skylde pengene. F.eks. hvis der skrives under på et gældsbrev. Gældskravet skal enten anerkendes skriftligt eller mundtligt eller ved, at der er en dom eller et betalingspåkrav fra fogedretten. (Mundtlige anerkendelser kan være svære at dokumentere).
  • Hvis virksomheden tager retslige skridt til at inddrive gælden; f.eks. ved at udtage stævning
  • Ved enhver form for indbetaling på gælden

Der løber en ny forældelsesfrist på 10 år, hvis virksomheden har vundet sagen i retten, eller hvis kunden tydeligt og skriftligt har erkendt, at beløbet skyldes.

Sælgers passivitet
I nogle tilfælde kan kravet om betaling bortfalde, selvom de tre år endnu ikke er gået. Det kan bl.a. ske, hvis man som kreditor har forholdt sig for passiv og ikke har informeret skyldner om, at der skyldes penge. Det er altid en konkret vurdering, om virksomheden har været for passiv.

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 13-09-2017 OPDATERET: 14-02-2018