På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Er din virksomhed sponsor?

SKAT har udgivet en vejledningen, som beskriver praksis for virksomheder, der arbejder med sponsorater. Mange sponsorater indeholder, udover selve reklameydelsen, også nogle tillægsydelser. Vejledningen beskriver, hvordan virksomheden skal behandle sponsorudgifter og de modtagne tillægsydelser både skatte- og momsmæssigt.

Reklameudgifter  
Den del af sponsoratet, som vedrører selve reklameydelsen, anser Skattestyrelsen som hovedregel for en fuldt fradragsberettiget reklameudgift, såvel moms- som skattemæssigt. Det kan være omtale af virksomhedens navn og logo på f.eks. bandereklamer, siddepladser, informationstavler, hjemmesider, i programmer og avisannoncer.  

Tillægsydelser  
I tilknytning til et sponsorat modtager virksomheden ofte en række tillægsydelser. Det kan f.eks. være gratis rundvisninger og særforestillinger – optrædener for sponsorer, frit medlemskab, sæsonkort, VIP-kort, fribilletter, fri deltagelse i spisning og arrangementer eller sponsorture.  

Moms  
Disse ydelser skal være særskilt prisfastsat. Det er derfor ikke nok, at de er inkluderet i den samlede sponsorpakke uden særskilt specifikation. Tillægsydelserne skal således prisfast- sættes særskilt på fakturaen til sælgers sædvanlige salgspris til 3. mand. 

Hvis tillægsydelserne ikke fremgår af en faktura, skal man bede om en ny, da man ellers ikke kan bogføre udgiften korrekt. Som hovedregel kan man ikke trække moms af tillægsydelserne fra.  

Skat  
Den del af sponsorudgifterne, der relaterer sig til tillægsydelserne, anses som udgangspunkt for erhvervsmæssige og dermed fradragsberettigede udgifter for den sponsorerende virksomhed.

Skattestyrelsen anbefaler, at man løbende noterer (f.eks. på et regneark), hvem der har modtaget tillægsydelserne, og hvad anledningen har været. Hvis man ikke har gjort dette, risikerer man, at Skat i forbindelse med en kontrol af skatteopgørelsen vil foretage skøn over, hvad tillægsydelserne er brugt til.

Skattestyrelsen vurderer dog konkret, om sponsoren har fradragsret for udgifterne til tillægsydelserne og i den forbindelse hvem, der har modtaget ydelserne:  

 • Virksomhedens ejer i en personlig ejet virksomhed  
  Hvis udgifterne til tillægsydelserne efter en konkret vurdering findes at være afholdt af private hensyn, anses de for private og dermed for ikke fradragsberettigede udgifter. 
   
 • Hovedaktionæren i et selskab  
  Hvis udgifterne til tillægsydelserne efter en konkret vurdering findes at være afholdt af hensyn til hovedaktionærens private interesse, anses de for private og vil følgelig blive anset for yderligere løn til hovedaktionæren, hvilken er fradragsberettiget i selskabet som lønudgift.
 • Virksomhedens ansatte  
  Hvis udgifterne til tillægsydelserne efter en konkret vurdering findes at være afholdt af hensyn til de ansattes private interesse, anses udgifterne for løn- eller personaleomkostninger, der er fradragsberettigede i virksomheden som sådanne.  
 • Virksomhedens kunder og forretningsforbindelser  
  Hvis tillægsydelser anvendes i forbindelse med repræsentationssammenkomster, anses de som udgangspunkt for at være omfattet af Ligningslovens § 8, stk. 4 med 25 procents fradragsret. Den del af udgifterne til tillægsydelserne, som bliver brugt af ejeren, hovedaktionæren og de ansatte, vil som hovedregel blive anset for repræsentationsudgifter omfattet af Ligningslovens § 8, stk. 4 med 25 procents fradragsret, eksempelvis hvis virksomheden eller en af dens ansatte har inviteret en forretningsforbindelse med til et arrangement. Det samme gælder, hvis tillægsydelsen er en repræsentationssammenkomst.

  Hvis udgifterne til tillægsydelserne efter en konkret vurdering findes at være afholdt af private hensyn, anses de for private og dermed for ikke fradragsberettigede udgifter.

Læs mere i vejledningen til højre.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLISHED: 02-08-2018 LAST MODIFIED: 09-01-2019