På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Genoptagelse af sager, hvor radiofradraget for brugte importerede biler er nedsat med urette

Skatteministeriet har i en konkret retssag indgået retsforlig, hvor Skatteministeriet har anerkendt, at radiofradraget ved beregningen af registreringsafgiften af importerede brugte køretøjer i perioden 27. april 2008 til 31. december 2011, er blevet nedskrevet med urette.

Dette betyder, at de virksomheder, der i den nævnte periode har fået afgiftsberigtiget et importeret brugt køretøj, hvor der er foretaget fradrag for radio, kan anmode om genoptagelse. SKAT har udsendt et styresignal herom.  

For at SKAT kan identificere, hvilket køretøj der er tale om, skal den virksomhed, der anmoder om genoptagelse, oplyse identifikationsoplysninger, fx stelnummer, registreringsnummer, dato, sted og ekspeditionsnummer (typisk et A nummer f.eks. A 15.001) for afgiftsberigtigelsen eller lignende entydige identifikationsoplysninger.  

På SKATs hjemmeside er det muligt at regne ud, om der er betalt for meget i registreringsafgift. SKAT har lavet en ”regnemaskine”, der kan beregne dels den korrekte afgift og dels hvor meget afgift, der kan tilbagebetales på det pågældende køretøj. Det korrekte fradrag er kr. 1.000. Den for meget betalte afgift vil for de fleste biler ligge omkring kr. 50 – kr. 500 pr. bil.  

Dette betyder, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse af sager, hvor et importeret køretøj er blevet afgiftsberigtiget i perioden den 27. april 2008 til den 31. december 2011, som er den periode, hvor der var fejl i SKATs beregning af radiofradraget for importerede køretøjer.  

Anmodningen om genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, offentliggørelsen af SKAT styresignal på www.skat.dk. Fristen udløber 3. januar 2016.  

Der kan ikke anmodes om genoptagelse for

- Importerede køretøjer, hvor der ikke er foretaget fradrag for radio i forbindelse med beregningen af registreringsafgiften.
- Importerede køretøjer, der blev afgiftsberigtiget som veterankøretøjer.
- Importerede køretøjer, der blev afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 4, stk. 10, fordi køretøjet var under 1 år gamle.

En virksomhed, der anmoder om genoptagelse skal oplyse navn, adresse og CVR-nummer. Herudover skal der sammen med anmodningen om genoptagelse indsendes oplysninger, der kan identificere det pågældende køretøj. Oplysningerne kan være en eller flere af følgende oplysninger:

- Det importerede køretøjs stelnummer,
- Det importerede køretøjs registreringsnummer
- Dato sted og ekspeditionsnummer (typisk et A nummer, f.eks. A 15.001) for afgifteberigtigelsen
- Eller anden lignende entydige identifikationsoplysninger på køretøjet.

Anmodning om genoptagelse, med oplysninger, der kan identificere den/de pågældende importerede køretøjer, kan indsendes til SKAT enten ved at anvende kontaktformularen på SKATs hjemmeside www.skat.dk, ved at indsende en mail til Motorcenter@skat.dk eller ved at indsende en skriftlig anmodning til SKAT på adressen: Skattecenter Aarhus, Lysengalle 1, 8270 Højbjerg.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 30-10-2015 OPDATERET: 27-03-2019