På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Hvordan må prøveskilte bruges?

I fortsættelse af Bilbranchens nyhed om hvem, der må anvende virksomhedens prøveskilte, gentager vi for god ordens skyld nogle af de andre regler for anvendelse af prøveskilte og sanktionerne ved misbrug.

Ændring af reglerne om prøveskilte 
Med virkning fra 1. januar 2018 er der sket visse ændringer i reglerne om prøveskilte. Herudover er området for brug af prøveskilte udvidet, så prøveskilte kan anvendes til flere formål end hidtil. F.eks. er det nu muligt at anvende prøveskilte til:

  • kørsel i forbindelse med leasing
  • kørsel i forbindelse med klargøring af køretøjer
  • kørsel med blokvogne og mobilkraner.

Leasing af køretøjer ligestilles således med salg af køretøjer. Derudover har virksomheder, der beskæftiger sig med klargøring i forbindelse med salg eller lignende, nu mulighed for at bruge prøveskilte.  

Befordring af personer og gods, der er uvedkommende for formålet med kørslen
Bestemmelsen om, at prøveskilte ikke må bruges på køretøjer, der bruges til befordring af gods eller personer, der er uvedkommende for de tilladte formål med kørslen, er uændret. Dog skal der ved vurderingen af, hvornår der er tale om et uvedkommende formål med kørslen, indgå, om transporten er af underordnet betydning i forhold til kørslens tilladte formål, samt om den rute, som kørselsformålet betinger, kun er afveget i ubetydeligt omfang. Se mere i Motorstyrelsens nyhedsbrev om hvornår der er tale om uvedkommende formål og hvornår en afvigelse fra ruten er ubetydelig. 

Karensperiode ved misbrug
Motorstyrelsen kan nu fastsætte en karensperiode på op til 6 måneder, hvor den erhvervsdrivende ikke kan få tildelt nye prøveskilte eller fornyet eksisterende prøveskilte. En sådan karensperiode kan fastsættes, hvis den erhvervsdrivende bruger et prøveskilt i strid med reglerne om prøveskilte. Se mere i nyhedsbrevet om sanktioner ved brug af prøveskilte i strid med reglerne.

Hvad må prøveskilte bruges til og af hvem?
Nyhedsbrevet beskriver i øvrigt de gældende regler om til hvilke formål prøveskilte må anvendes og hvilke personer hos prøveskilteindehaveren, der må anvende prøveskiltene. Det præciseres, at det kun er personer, hvor der foreligger en ansættelseskontrakt på almindelige vilkår mellem den, der har fået udleveret prøveskiltet, og den pågældende person, eller personer, hvor indehaveren af prøveskiltet på anden måde kan dokumentere, at der er tale om et reelt ansættelsesforhold, der anses som ansat. Det er ikke tilstrækkelig dokumentation for ansættelse, at der f.eks. medbringes en blanket eller attest under kørslen, som bekræfter ansættelsesforholdet. Frivillige, venner og bekendte, der ind i mellem hjælper til, og hvor der ikke er et fast tilknytningsforhold, anses ikke for ansatte.

Hvad sker der, hvis et køretøj bruges i strid med reglerne om prøveskilte?
Motorstyrelsen kan inddrage et prøveskilt, hvis det bruges i strid med reglerne om prøveskilte. Hvis der sker grove eller gentagne overtrædelser af reglerne om prøveskilte, kan Motorstyrelsen fastsætte en karensperiode på op til 6 måneder, hvor den erhvervsdrivende ikke kan få tildelt nye prøveskilte eller få fornyet eksisterende prøveskilte.

Som udgangspunkt vil der blive stillet krav om betaling af registreringsafgift for det pågældende køretøj, hvis der sker en overtrædelse af reglerne om prøveskilte, og køretøjet er taget i brug på færdselslovens område.

Der er link til nyhedsbrevet til højre.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 16-01-2019 OPDATERET: 16-01-2019