På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Lovforslaget om indfasning af registreringsafgift på elbiler er nu fremsat

Der er nu formelt fremsat lovforslag i Folketinget (L61) om indfasning af registreringsafgift på elbiler. Der er i lovforslaget desværre ikke taget hensyn til Bilbranchens argumenter i relation til forslagets finansiering og Bilbranchens ønske i den forbindelse om en overgangsordning for benyttelse af den skematiske fastsættelse af registreringsafgiften for brugte biler under 1 år.

Bilbranchen må med stor forundring konstatere, at der ikke er lagt yderligere overgangsordninger ind i lovforslaget. Bilbranchen har under lovforslagets høringsfase argumenteret for en overgangsordning, således at reglerne om skematisk nedskrivning indtil den 31. december 2016 kan anvendes på brugte personbiler og motorcykler, der på registreringstidspunktet har en alder under 1 år, og hvorom der senest den 8. oktober 2015 er indgået skriftlig aftale om salg til et udlejningsselskab eller et leasingselskab.

Det er Bilbranchens opfattelse, at den skematiske nedskrivning også anvendes ved afgiftsberigtigelsen af andre køretøjer en valutaudlejningsbiler (f.eks. leasede biler på forholdsmæssig afgift). Bemærkningerne til lovforlaget giver ved at fokusere udelukkende på valutaudlejningsbiler således ikke et korrekt billede af, hvilke køretøjer bestemmelsen i praksis omfatter.

Da den skematiske nedskrivning blev indført i 2002, blev det begrundet således: ”Visse anvendelser af almindelige køretøjer giver erfaringsmæssigt et større værditab end almindeligt brug. Det kan f.eks. være anvendelse til demonstrationsbrug, hos politiet, som udlejningsbil, på køreteknisk anlæg mv. For sådanne særlige anvendelser gives yderligere et fradrag i registreringsafgiften på 5.000 kr. forudsat at køretøjerne har kørt mindst 5000 km og har været i brug i mindst 2 måneder.”

Man har altså ved indførelsen af den skematiske nedskrivning ment, at demobiler og udlejningsbiler erfaringsmæssigt giver et større værditab end almindelig brug. Der er ikke i elbilforslaget taget afstand herfra eller nævnt, at denne erfaring ikke længere gør sig gældende. Det er derfor Bilbranchens opfattelse, at der fortsat er en objektiv begrundelse for bestemmelsen om skematisk værdiansættelse af brugte biler med en alder under 1 år og at en fjernelse af bestemmelsen vil have store negative konsekvenser for branchen.

Bilbranchen tilrettelægger nu, hvilke tiltag der skal iværksættes for fortsat at præge den politiske proces for lovforslaget.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLISHED: 18-11-2015 LAST MODIFIED: 05-12-2018