På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Lovforslag om udskydelse af afgift på elbiler fremsættes

Regeringen fremsætter fredag den 7. december 2018 et lovforslag om udskydelse af indfasningen af registreringsafgift på elbilerne og dermed skulle der være sikret ro om afgifterne for miljørigtige biler de næste to år.

Lovforslaget omfatter alene en udskydelse af indfasningen af registreringsafgiften og forhøjelse bundfradraget for elbiler. Lovforslaget betyder betyder, at der ikke skal betales registreringsafgift på el-biler til en værdi på op til 400.000 kr. inkl. moms, mens bundfradraget øges markant.

Lovforslaget fremsættes fredag den 7. december 2018, så Folketinget kan nå at behandle forslaget inden årsskiftet. Det sker for at sikre, at registreringsafgiften på elbiler ikke stiger 1. januar 2019.

Lovforslaget kommer i kølvandet på, at Folketingets partier har forhandlet om en grøn aftale på transportområdet. Det har dog ikke været muligt at få enderne til at mødes.

Forbrugerne og branchen har længe sukket efter ro om afgifterne for elbilerne og Bilbranchen er tilfreds med, at julefreden nu kan sænke sig på området. Selv om Bilbranchen kvitterer for lovforslaget, så havde branchen hellere set en politisk aftale for hele transportområdet og en mere langsigtet løsning frem for en to-årig udskydelse.

Vi kommer ikke uden om, at der generelt er behov for en langtidsholdbar løsning for bilafgifterne. Lovforslaget er udtryk for det muliges kunst så tæt på et valg og sikrer på den korte bane, at afgiften ikke stiger på de miljørigtige biler.

Bilbranchen ser frem til, at regeringens nedsættelse af en kommission, der skal komme med forslag til, hvordan man kan sikre alternative indtægtskilder til finansiering af det danske velfærdssamfund i takt med, at indtægterne fra de nuværende bilafgifter falder som følge af omstillingen af transportsektoren, vil bane vejen for en langsigtet løsning.  

Helt konkret foreslås det, at indfasningen af registreringsafgift for henholdsvis eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler, brændselscelledrevne køretøjer og natur- og biogasdrevne biler udsættes med ét år, og at fritagelsen for vægtafgift og grøn ejerafgift for brændselscelledrevne køretøjer forlænges tilsvarende med ét år. Det foreslås desuden, at det særlige fradrag i registreringsafgiften på 10.000 kr. for eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler og natur- og biogasdrevne biler forlænges med ét år og samtidig forhøjes til 40.000 kr. i 2019 og til 77.500 kr. i 2020, hvorefter det bortfalder.

For eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler vil den foreslåede udsatte indfasning af afgift medføre, at afgiftsniveauet for 2016-2018 videreføres i 2019, og at alle de efterfølgende satstrin udskydes tilsvarende, så den gældende indfasningsprofil genoptages fra og med 2020 dog forskudt med ét år. Indfasningen genoptages således pr. 1. januar 2020, hvor satsen vil stige fra 20 pct. til 40 pct.

Med lovforslaget er der skabt ro om afgifterne for miljørigtige biler et par år frem. Det vil vi i branchen gerne kvittere for. Det er til gengæld vigtigt, at vi herefter får skabt en mere langsigtet plan for, hvordan bilafgifter kan understøtte en grøn omstilling af bilparken.
THOMAS MØLLER SØRENSEN
Kontakt image
Branchedirektør
Tlf: +45 3377 3383
Mobil: +45 2684 3014
E-mail: tmsdi.dk
PUBLICERET: 07-12-2018 OPDATERET: 10-12-2018