På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Mangel eller egenskab

I Ankenævn for biler er der i løbet af efteråret 2015 dukket en håndfuld sager op, som har det til fælles, at kunde og bilforhandler ikke er enige om, hvorvidt der er tale om en mangel eller en egenskab ved en bil. Det er ofte tale om en lyd, en kvalitet eller køreforhold og det beror på en helt konkret vurdering, om en bil lider af en mangel eller der er tale om en egenskab. Bilbranchen har et par anbefalinger til medlemmerne i den anledning.

Står man i en dialog med en kunde, som hævder at bilen lider af en mangel, kan det generelt anbefales at man involverer den tekniske afdeling hos bilimportøren. Det kan i den forbindelse være en god idé at indhente en skriftlig udtalelse fra bilimportøren om, hvad der ligger inden for fabrikkens tolerancer og normer i den konkrete situation. Det kan også være en god idé at tilbyde kunden at afprøve en tilsvarende model for at dokumentere, at der er tale om et generelt forhold for denne model.

Selv om et forhold går igen på alle biler af en bestemt model, kan der dog være tale om en mangel, hvis egenskaben har negativ betydning for komfort, slitage, holdbarhed, brændstoføkonomi, sikkerhed og køreegenskaber. Omvendt kan særlige bilmodeller, motorer m.m. have særlige egenskaber, som ikke udgør en mangel, og som bilejeren må acceptere.

Hvis parterne ikke kan blive enige og kunden vælger at oprette en klage på Bilklage.dk, vil forløbet være følgende:

1. Den indklagede virksomhed får mulighed for at svare på klagen og uploade eventuel dokumentation. Hvis man er i besiddelse af særlig mærkespecifik information om forholdet, bør man uploade det på sagen i klagesystemet.

2. Klageren kan herefter enten søge en forligsmæssig løsning eller bede om en ”sekretariatsvurdering”. Det betyder at ankenævnets sekretariatet vurderer, om der er yderligere muligheder for forlig, om der mangler oplysninger i sagen, om der skal indhentes sagkyndig erklæring eller om sagen kan forelægges for nævnet.

3. Hvis der indhentes sagkyndig erklæring, får begge parter besked herom og mulighed for at kommentere på skønstemaet, deltage i besigtigelse og afprøvning samt efterfølgende kommentere på selve den sagkyndige erklæring. Det kan i sager om mangler eller egenskaber være en god idé at stille et referencekøretøj til den sagkyndiges disposition til sammenligning mellem den konkrete bil, der er klaget over, og en tilsvarende bil af samme model. Det kan også anbefales, at en tekniker fra bilimportøren deltager.

4. Indgås der ikke forlig på baggrund af den sagkyndige erklæring, vil sagen gå videre til afgørelse i Ankenævn for biler. Undervejs i klageforløbet har medlemmer af Bilbranchen mulighed for at få juridisk råd og vejledning hos Bilbranchen. Et af Bilbranchens råd vil være, at man indledningsvis nøje overvejer om man vil fastholde sit standpunkt om en egenskab. Nævnet vil sædvanligvis lægge den sagkyndige erklæring til grund for sin afgørelse, hvorfor det er af afgørende betydning for sagens udfald, at den sagkyndige er enig i, at der er tale om en egenskab og ikke en mangel. Man må som bilforhandler sætte sig i den sagkyndiges sted og vurdere, om en uvildig teknisk sagkyndig, som ikke nødvendigvis har særlig specifik og indgående kendskab til bilmærket, vil vurdere forholdet som en mangel eller en egenskab.

Får klager medhold, vil bilforhandleren ud over omkostninger ved at tage bilen tilbage eller afhjælpe manglen også blive pålagt at betale sagsomkostninger til nævnet med op til kr. 10.000 samt omkostningerne til den sagkyndige med op til 6.000 kr.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLISHED: 17-11-2015 LAST MODIFIED: 24-04-2019