På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Moms ved salg af bilforhandlerens egne biler

Bilforhandlerens egne biler har mange navne; demobiler, udlejningsbiler, værkstedsbiler, firmabiler, sælgerbiler osv. På given foranledning gennemgås momsreglerne for salg af disse biler.

Demobiler
Der er efter momsloven mulighed for at benytte de såkaldte udtagningsregler. Efter disse skal der ved salg af biler, der er udtaget af bilforhandleren, ikke betales moms ved videresalg. Dette er situationen, hvor et køretøj, der er købt til formål, der berettiger til fuldt momsfradrag, for eksempel demokørsel eller udlejning mod betaling, men som bilforhandleren efter kortere eller længere tid tager helt eller delvis i anvendelse til et formål, der ikke berettiger til momsfradrag. Det kunne være til privatkørsel. Udtagning af biler sidestilles med salg af biler, og det medfører, at der skal betales moms, når en bil udtages.  

Det betyder i praksis, at bilforhandleren tilbagefører momsen på vognkortet, fordi køretøjet anvendes til formål, som ikke berettiger til momsfradrag (f.eks. privatkørsel eller ærindekørsel). Moms, der er fradraget i forbindelse med anskaffelsen skal derfor tilbageføres. Udtagning er efter momsloven som nævnt sidestillet med et salg og derfor skal der ved videresalg til en kunde ikke afregnes yderligere moms/betales moms én gang til. Der kan ikke fradrages moms af driften, herunder af køb af ekstraudstyr.  

Man skal være i stand til at dokumentere, at der er realitet bag udtagningen. Dette sker bl.a. ved at tilbageføre momsen, den dag virksomheden udtager køretøjet – IKKE den dag, køretøjet videresælges. Hvis man først tilbagefører momsen/gennemfører udtagningen den dag, hvor køretøjet videresælges, kan det blive vanskeligt at dokumentere, at køretøjet reelt er anvendt i virksomheden til f.eks. private aktiviteter, når køretøjet er solgt samme dag. Muligheden for at sandsynliggøre en reel udtagning er dermed meget lille og risikoen for at blive pålagt moms af den fulde salgspris stor.

Når bilforhandleren sælger en bil, som han har ejet og anvendt udelukkende til demokørsel, skal der betales moms ved salget, fordi demokørsel berettiger til momsfradrag. Momsen skal beregnes af den fulde salgspris. Hvis bilen har været indregistreret, skal registreringsafgiften indgå i den fulde salgspris. Der skal beregnes moms af den fulde salgspris inklusiv registreringsafgift, fordi bilen er indregistreret af bilforhandleren.

Hvis demobilen ikke har været indregistreret, skal der ved videresalg beregne moms af salgsprisen uden registreringsafgift, da bilen indregistreres i forbindelse med salg til kunden. Dermed betales registreringsafgiften på vegne af køber (udlæg).  

Firmabiler
Køretøjer, som stilles til rådighed for medarbejdernes private kørsel, er kørsel som er virksomhedens momspligtige aktiviteter uvedkommende. Sådanne køretøjer kan derfor anvende udtagningsreglerne som nævnt ovenfor og videresælges uden betaling af moms.

Leasede demobiler
Bilerne kan sælges efter brugtmomsreglerne (forskelsmoms), når køretøjerne er indkøbt uden tilfaktureret moms. Det vil være tilfældet, når leasingselskabet sælger bilerne (til forhandleren) efter brugtmomsreglerne.  

Udlejningsbiler/værkstedsbiler
Virksomheden har fuldt fradrag for momsen af købet og driften m.v. Ved videresalg betales moms af et reduceret momsgrundlag, der svarer til momsgrundlaget ved motorkøretøjets første momsberigtigelse her i landet, fratrukket et beløb, der forholdsmæssigt udgør dette grundlags andel af det samlede værditab på motorkøretøjet. For at kunne benytte de særligt fordelagtige regler for udlejningsbiler, skal bilen have været indregistreret og forsikret som udlejningsbil og have været lejet ud mod betaling.  

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 07-12-2015 OPDATERET: 12-12-2018