På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Moms ved salg af indbyttede brugte biler anvendt til demo- og firmabiler

Landsskatteretten har afgjort, at en bilforhandler skal afregne brugtmoms ved salg af brugte biler, indkøbt fra private som led i køb af en anden bil. Det forhold, at bilerne dels var anvendt som demonstrationsbiler, dels var anvendt som firmabiler for medarbejderne inden forhandlerens videresalg til tredjemand, kunne ikke føre til et andet resultat.

En bilforhandler havde ved videresalg af brugte biler, der var taget i bytte fra private, afregnet brugtmoms (forskelsmoms). Inden bilerne blev videresolgt, havde bilforhandleren anvendt disse som demonstrationsbiler for kunder og som firmabiler for medarbejdere. Forhandleren anmodede SKAT om tilbagebetaling af den afregnede brugtmoms ved videresalget. Forhandleren mente, at videresalget kunne ske momsfrit, fordi bilerne var anvendt i virksomheden til demonstrationsbiler og firmabiler.

Det fik virksomheden ikke medhold i. Landsskatteretten bemærker, at det er en forudsætning for at anvende bestemmelserne om momsfrihed ved salg, at der i forbindelse med indkøbet af bilen er faktureret selskabet en indgående moms. Med andre ord kan momslovens udtagningsregler kun anvendes, hvis der er afregnet/betalt moms ved udtagelsen. Denne forudsætning var ikke opfyldt, fordi bilerne i sagen alle var købt fra private uden tillagt moms.

Det er dermed ikke anvendelsen af bilerne, der er er adgangsbilletten til at anvende udtagningsreglerne, men derimod om der rent faktisk er afregnet moms, når den enkelte bil udtages til brug for formål, som ikke vedrører den momspligtige omsætning (blandet anvendelse).

Forhandlerens oprindelige afregning af moms efter brugtmomsordningen var dermed korrekt. Biler indbyttet fra private uden tillagt moms kan efter afgørelsen ikke udtages og derefter sælges momsfrit, fordi der ikke er en tilfaktureret eller tillagt moms at betale ved udtagningen. Biler anskaffet på faktura med tillagt moms kan som hidtil udtages og sælges momsfrit.

Se Bilbranchens gennemgang af momsreglerne ved salg af bilforhandlerens egne biler herunder:

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 02-08-2018 OPDATERET: 09-01-2019