På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Opdateringer i Motorregistret for varebiler

Der tilføjes en funktionalitet, der tillader, at de to tilladelser ’firmakørsel’ og ’vognmandskørsel’ kan sættes på varebiler over 2.000 kg. totalvægt. Funktionerne er nødvendige i forbindelse med ændringer i godskørselsloven.

Varebiler - firmakørsel og vognmandskørsel.
Færdselsstyrelsen er ved at implementere Lov om ændring af lov om godskørsel. Se regler og vejledning på www.varebilskrav.dk  

Den 5. februar 2019 bliver der derfor foretaget opdateringer i Motorregistret. Opdateringerne foretages i perioden kl. 19:00 - 23:00.

Motorregistret er opdateres med en funktionalitet, der tillader, at de to tilladelser ’firmakørsel’ og ’vognmandskørsel’ kan sættes på varebiler. Der kan kun sættes én af tilladelserne af gangen, men der behøver ikke være en. Gælder kun varebiler med en teknisk totalvægt på over 2.000 kg.  

Firmakørsel
Kan sættes i flows: 'Registrer køretøj', 'Ejer/bruger-skifte' og også i de to private 'Ejer/bruger skifte' flows. Endvidere kan primær bruger og pladeoperatører sætte den i "Tilføj tilladelse". Her er det vigtigt, at der samtidig bestilles en registreringsattest, da en sådan ikke udskrives automatisk.  

Vognmandskørsel
Kan sættes i 'Registrer køretøj' og 'Ejer/bruger skifte'. Endvidere kan pladeoperatører sætte den i 'Tilføj tilladelse'. Her er det vigtigt, at der samtidig bestilles en registreringsattest, da en sådan ikke udskrives automatisk. Tilladelsen bortfalder automatisk, hvis køretøjet senere bliver ejer/brugerskiftet mv.  

Det forventes, at Færdselsstyrelsen melder en informationsplan ud snarest. Der erindres også om, at det først er pr. 1. juli 2019, at varebilerne omfattes af godkørselsloven og pligten til registrering/tilladelse.

Registreringsattest
De nye regler indebær gså, at registreringsattesten eller en kopi heraf skal medbringes ved firmakørsel i varebiler under 3500 kg. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at omregistrere køretøjet til firmakørsel i DMR; der skal også bestilles en ny registreringsattest, som påføres en påtegning om, at køretøjet er anmeldt som firmakøretøj. Registreringsattesten gælder herefter som bevis for anmeldelsen. Man skal medbringe registreringsattesten eller kopi af denne under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vise den til politiet. Ud over at være forbundet med et gebyr, medfører dette en del administrativt besvær – i særdeleshed - for brugere af varebiler, der er leaset, fordi det er brugeren, der skal registrere kørslen i DMR, mens det er leasingselskabet som ejer, der skal anmode om en ny registreringsattest og sende den/en kopi til bruger.
Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 05-02-2019 OPDATERET: 22-03-2019