På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Priskoordinering og udveksling af prisoplysninger er ulovligt

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse om, at en indkøbsforening for fotohandlere ulovligt har koordineret priser på kameraer og tilbehør hos de godt 50 selvstændige, konkurrerende fotohandlere, som er medlemmer af foreningen.

Konkurrencerådet traf ultimo 2017 afgørelse i en sag om en indkøbsforenings koordinering af priserne for foreningens medlemmer og udveksling af informationer til medlemmerne om andre medlemmers priser og andre konkurrenceparametre i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6.

Konkurrenceankenævnet skriver i sin kendelse:

Den horisontale vedtagelse angik fastsættelse af priser mellem konkurrenter, som efter fast konkurrenceretlig praksis udgør en åbenlys begrænsning af konkurrencen. Konkurrenceankenævnet tiltræder derfor efter karakteren af udmeldingerne, at disse var egnet til at koordinere medlemmernes adfærd på markedet, og at der er tale om vedtagelser, der må anses for at have haft til formål at begrænse konkurrencen. Det er på den baggrund uden betydning, at udmeldingerne vedrørende priser var helt eller delvist baseret på oplysninger, der var offentligt tilgængelige, idet oplysningerne var indsamlet og distribueret til medlemmerne af Team DS med opfordringer om at ensrette medlemmernes salgspriser.”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vicedirektør, Bitten Thorgaard Sørensen, siger i en kommentar til afgørelsen:

”En indkøbsforening kan gavne konkurrencen og forbrugerne. Men det er en overtrædelse af konkurrencereglerne, når en indkøbsforening koordinerer priserne mellem medlemmer, der er indbyrdes konkurrenter. Det har Konkurrenceankenævnet nu bekræftet.”  

Bilbranchen gør for god ordens skyld opmærksom på, at medlemsvirksomhederne gennem deres medlemsskab af brancheforeninger, mærkeforeninger, indkøbsforeninger m.m. også er omfattet af konkurrencelovens regler. Medlemsvirksomhederne skal derfor være meget opmærksom på, hvad der i disse sammenhænge tales om og udveksles informationer om.

Bilbranchen bistår gerne medlemsvirksomheder og mærkeforeninger med at få styr på reglerne. DI har udviklet et såkaldt Compliance Program med vejledende retningslinjer, hvis formål er at støtte DI medlemsvirksomheder i at være opmærksom på, hvornår der kan opstå risiko for overtrædelser af konkurrencelovgivningen. Brug det og kig også nærmere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger herunder.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLISHED: 03-01-2019 LAST MODIFIED: 03-01-2019