På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Restkøretøjer

I forbindelse med kravet om WLTP godkendelse af køretøjer pr. 1. september 2018, har bilimportørerne mulighed for at søge om dispensation for restkøretøjer.

Fra og med den 1. september 2018 skal alle nyregistrerede biler, der sælges i EU, have deres forbrugstal målt efter den nye WLTP-metode, bortset fra restkøretøjer, det vil sige lagerførte nye biler, hvor Færdselsstyrelsen kan dispensere fra nye krav. For de lidt større varebiler gælder dette fra og med den 1. september 2019.

Så vidt Bilbranchen er orienteret, er de enkelte bilimportører i gang med at opgøre behovet samt antallet af mulige dispensationer. Reglerne indeholder nemlig en begrænsning i antallet af mulige dispensationer. Hvis antallet af lagerbiler er større end muligheden for dispensationer, skal køretøjerne indregistreres inden 1. september 2018. Forhandlere kan derfor blive mødt med ønske om indregistrering af lagerbiler, der ikke bliver kundesolgt inden den 1. september.

Færdselsstyrelsens mængdebegrænsning ser sådan ud:

Metoden til beregning af mængdegrænsen knytter sig til den enkelte typegodkendelse, og der kan søges efter en af de følgende to metoder

 1. Færdselsstyrelsen kan tillade dispensation til registrering, ibrugtagning og salg af højst 10% for køretøjer af klassen M1, og for øvrige klasser 30%, af de køretøjstyper, der er taget i brug de foregående 12 måneder, eller tillade dispensation til registrering, ibrugtagning eller tilgængeliggørelse af op til 100 køretøjer pr. typegodkendelse, uanset antallet af ibrugtagninger i de forudgående 12 måneder, jf. direktiv 2007/46/EF, artikel 27 (1) og Bilag XII, del B. Eller

 2. Færdselsstyrelsen kan tillade dispensation til registrering af restkøretøjer, for køretøjer af en given type, for hvilke der på eller efter produktionsdatoen var udstedt en gyldig overensstemmelseserklæring, som var gyldig i mindst tre måneder efter udstedelsen, men som senere er blevet ugyldig som følge af, at en retsakt er trådt i kraft jf. direktiv 2007/46/EF, artikel 27 (1) og Bilag XII, del B.

Læs hele Færdselsstyrelsens vejledning i linket til højre.

Kontakt image
Chefjurist
Tlf: +45 3377 3337
Mobil: +45 2033 4573
E-mail: nsadi.dk
PUBLISHED: 05-07-2018 LAST MODIFIED: 05-07-2018