På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Skatterådet åbner op for delvis momsfritagelse af serviceaftaler

I et bindende svar fra Skatterådet offentliggjort i starten af oktober 2015 fastslås det, at den del af en serviceaftale, der består af udskiftning af sliddele og udførsel af uforudsete reparationer, kan sidestilles med en forsikringsydelse, som er momsfri.

Skatterådet var konkret blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt et autoværksted kunne momsfritage 45% af vederlaget for serviceaftalen, som vurderedes at udgøre prisen for forsikringsydelsen. Hertil svarede Skatterådet, udskiftning af sliddele og udførsel af uforudsete reparationer delvist må anses for forsikringsydelser, men at værkstedet ikke kan anvende en fordelingsnøgle svarende til 45/55.

I sin begrundelse for svaret anfører Skatterådet, at løbende servicebesøg, som er beskrevet i bilens garanti- og servicehæfte, herunder eksempelvis udskiftning af olie og oliefilter, kontrol af bremse- og kølevæske samt udskiftning af reservedele i form af eksempelvis lyddæmpere, støddæmpere, bremseklodser, bremseskriver, pærer og tændrør som følge af almindelig slitage er momspligtige leverancer.

Uforudsete reparationer, det vil sige udskiftninger, som ikke er fastlagt på forhånd i bilens garanti- og servicehæfte, eller som ikke følger af almindelig slitage på bilen, anses derimod for at være en momsfritaget forsikringsydelse.

Skatterådets svar indebærer altså, at serviceaftaler, som indeholder både en service del og en reparationsdel, for at opnå momsfritagelse på reparationsdelen, skal opkræves med en særskilt pris på henholdsvis køb af serviceaftaler i henhold til garanti- og servicehæfte og en særskilt pris for en aftale vedrørende dækning af uforudsete reparationer.

Alternativt skal et vederlag, der er opkrævet for både momspligtige og momsfritagne ydelser fordeles på leverancerne efter de faktiske omkostninger til hver bestanddel. Fordelingen af vederlaget mellem momspligtige og momsfri leverancer skal derfor ske på baggrund af forholdet mellem værkstedets samlede faktiske omkostninger til momsfrie ydelser og de samlede faktiske omkostninger til momspligtige ydelser. Der skal altså beregnes særskilte tal for omkostningerne til de forskellige leverancer på grundlag af regnskabet.

Det skal også nævnes, at vederlag for den del af serviceaftalen, der vedrører forsikringsydelsen, kan være omfattet af pligten til at betale lønsumsafgift.

Selv om Skatterådets svar er til bilforhandlernes og værkstedernes fordel, så er muligheden for momsfritagelse altså betinget af en opdeling af vederlaget eller en regnskabsmæssig omkostningsfordeling samt en risiko for at blive lønsumsafgiftspligtig, hvis virksomhedens samlede lønsumsafgiftsgrundlag overstiger 80.000 kr. årligt.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 22-10-2015 OPDATERET: 27-03-2019