På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Købeloven
Købeloven gælder for alle køb, bortset fra køb af fast ejendom og tjenesteydelser.
 • Kategorier af køb
  Der findes forskellige former for køb afhængig af køber og sælgers forhold.
 • Hvad kan være en mangel?
  Mangler er de fejl, man som forhandler er ansvarlig for over for forbrugeren. Købeloven indeholder i afsnittet om forbrugerkøb en oplistning af en række situationer, hvor der foreligger en mangel. Nedenfor gennemgås en række eksempler på mangler, der kan forekomme ved køb i autobranchen.
 • Købers mangelsbeføjelser
  Når det er fastslået, at der foreligger en mangel, kan køber vælge mellem en række forskellige krav, som han kan stille til sælger.
 • Reklamation og garanti
  Reklamation er reguleret af købeloven. Garanti er reguleret af markedsføringsloven. Køber har automatisk reklamationsret ifølge købeloven. Garanti er noget ekstra, som sælger kan tilbyde.
Hvilke køb er omfattet af købeloven?

Købeloven finder anvendelse på alle handler, der vedrører køb af løsøre. Det vil sige f.eks. køb af biler og reservedele.

Man skal dog være opmærksom på, at købeloven ikke finder anvendelse på køb af tjenesteydelser. Det betyder, at f.eks. en serviceaftale eller en aftale om reparation ikke er omfattet af købelovens regler. Her finder aftalelovens regler anvendelse.

Købelovens forbrugerregler adskiller sig fra købelovens øvrige regler, idet de er præceptive, hvilket medfører, at en forbruger ikke må stilles dårligere end hvad der fremgår af lovens bestemmelser.

Ved handelskøb og civilkøb, gælder købelovens generelle regler kun, hvis ikke andet er aftalt eller følger af handelsbrug eller anden sædvane.

Kontakt image
Chefjurist
Tlf: +45 3377 3337
Mobil: +45 2033 4573
E-mail: nsadi.dk
Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 25-11-2014 OPDATERET: 28-01-2019