På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Registreringsafgift

Bilbranchens forslag til omlægning af registreringsafgiften
Bedre biler på de danske vej beskriver, hvordan en intelligent omlægning af registreringsafgiften vil gavne miljøet, trafiksikkerheden og mobiliteten i samfundet. For branchen vil det tilmed betyde, at man fjerner et kludetæppe af lappeløsninger, der hver dag koster betydelige summer i administration, dokumentation og kontrol.
Den nuværende registreringsafgift
Registreringsafgiftslovens bestemmelser har stor betydning for bilbranchen og især for nybilforhandlerne. Nedenfor finder du nogle af de vigtigste områder og orientering om den seneste større ændring, L4.
VIGTIGE BESTEMMELSER OG JURIDISKE AFGØRELSER
 • Afgiftspligt
  Der skal betales afgift af motorkøretøjer, der skal registreres efter færdselsloven, samt af påhængs- og sættevogne til sådanne motorkøretøjer.
 • Leveringsomkostninger
  Ved fastsættelse af den afgiftspligtige værdi til beregning af registreringsafgift af et nyt køretøj kan der ses bort fra betalingen af de med leveringen forbundne udgifter til køretøjets forsendelse og registrering, dog højst med et fast beløb, som årligt reguleres af Skatteministeren.
 • Overflytning af avance
  Registreringsloven indeholder en såkaldt værns regel, der forbyder overflytning af avance.
 • Demobiler
  Her kan du læse om tre sager vedrørende demobiler:
 • L4: Ændring af satser, sikkerhedsudstyr, genberegning m.m.
  Formålet med lovforslaget er at sikre mulighederne for bedre og mere sikre og energieffektive biler samt at gennemføre en stramning for leasingbiler.
 • L93: Forhøjelse af skalaknækket
  Formålet med lovforslaget er gennem en forhøjelse af skalaknækket at nedsætte registreringsafgiften på personbiler, autocampere og motorcykler.
 • L61: Indfasning af registreringsafgift på elbiler
  Formålet med lovforslaget er at indføre en gradvis indfasning af elbiler og brændselscellebiler i registreringsafgiften. Den gradvise indfasning indføres over en fem årig periode.
 • L69: Nedsættelse af registreringsafgiften til 150 pct.
  Lovforslaget udmønter en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der er enige om at reducere registreringsafgiftssatsen for personbiler (inkl. autocampere) og motorcykler.
 • L94: Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven
  L94 blev fremsat den 28. februar 2012. De høringsberettigede, herunder Bilbranchen, afleverede deres kommentarer til lovforslaget og lykkedes med at få ændret dele af forslaget.
 • SKAT tabte sag om overflytning af avance
  Bilbranchen har kontakt til SKAT vedrørende sagen, hvor Landsskatteretten ikke anså det dokumenteret, at der var overflyttet avance fra nye biler solgt med negativ avance, samtidig med at der ved salg af byttebil var overskud på den samlede handel.
 • Handlingfee ved salg af nye biler til leasingselskab
  Et leasingselskab havde anmodet SKAT om et bindende svar på spørgsmålet om det handlingfee leasingselskabet betaler til forhandleren i forbindelse med købet, helt eller delvis skal medregnes til den afgiftspligtige værdi.
Bilbranchen mener:

Bilbranchen arbejder for at fjerne den værdibaserede registreringsafgift og erstatte den med en bilafgift baseret på følgende egenskaber: 

 1. Teknisk baseret
 2. Opkræves løbende 
 3. Generelt lavere
Kontakt image
Chefjurist
Tlf: +45 3377 3337
Mobil: +45 2033 4573
E-mail: nsadi.dk
Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLISHED: 25-11-2014 LAST MODIFIED: 20-02-2019