På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Dom om konsortiesamarbejde ved udbud

Både Konkurrencerådet og Konkurrenceankestyrelsen mente, at et konsortiums samlede bud på en tredelt opgave udgjorde en begrænsning af konkurrencen. Sø- og Handelsretten var ikke enig.

Sagen kort
Et udbud fra Vejdirektoratet om kørebaneafmærkning var opdelt i tre delområder med mulighed for også at byde på alle tre områder samlet. Et samlet bud på alle områder indebar dog, at man skulle indgive et bud på hvert enkelt område, men man kunne samtidig tilbyde en rabat, såfremt man bød på flere eller samtlige områder. Et konsortium bestående af to virksomheder afgav bud på alle tre områder og tilbød en rabat, hvis konsortiet blev tildelt den samlede opgave, hvilket skete.

Konkurrencemyndighederne griber ind
Konkurrencerådet og senere Konkurrenceankestyrelsen fandt imidlertid, at fordi konsortiedeltagerene var konkurrenter, og fordi aftalen om at byde sammen var en aftale, der havde til formål at begrænse konkurrencen, var aftalen mellem de to virksomheder i strid med konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Efter myndighedernes opfattelse, havde begge konsortiedeltagere kapacitet til at byde på såvel delopgaverne som på hele opgaven.

Sø- og Handelsretten ophæver myndighedernes afgørelse
Fordi det i sagen omhandlede udbud blev opbygget, så det muliggjorde såvel bud på enkelte områder som samlet udbud på alle områder, tilskyndede udbudsmodellen i sig selv til samlede bud. Det fremstod dermed som en realistisk mulighed, at der kunne forventes bud på den samlede opgave.

I den konkrete sag fremkom der både bud på delopgaverne og et samlet bud fra konsortiedeltagerne. Det samlede bud indeholdt en rabat på 20 pct., såfremt budgiver vandt samtlige områder. Retten udtaler, at den omstændighed, at et firma, som ønsker at byde på den i sagen omhandlede vejmarkering, ikke har kapacitet til selv at byde på den samlede opgave, men nok på enkeltdistrikter, ikke kan afskære et sådant firma fra at indgå i et konsortium med henblik på at give et samlet bud på alle områder.  

Det er efter rettens opfattelse afgørende for, om konsortiumaftalen indebærer en overtrædelse af konkurrenceloven, om de to bydende firmaer reelt i stand til hver for sig at afgive et samlet bud. De to virksomheder havde selv foretaget kapacitetsberegninger, som viste, at dette ikke var muligt. Det påhvilede konkurrencemyndighederne at godtgøre, at virksomhedernes egne kapacitetsberegninger ikke var retvisende. Konkurrencemyndighederne havde efter rettens opfattelse ikke løftet denne bevisbyrde. Der var ingen dokumentation for myndighedernes hypotetiske antagelser om virksomhedernes mulighed for at antage yderlige mandskab og tilkøbe yderligere maskiner, og der var ingen dokumentation for, at dette kunne lade sig gøre eller var forretningsmæssigt forsvarligt.

Det er oplyst, at afgørelsen er anket til Højesteret, som nu må tage stilling til, hvornår en konsortiumaftale udgør en begrænsning af konkurrencen ved udbud.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLICERET: 11-09-2018 OPDATERET: 13-02-2019