På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Persondataforordningen er nu endeligt vedtaget

Forordningen træder i kraft 2 år og 20 dage efter offentliggørelsen i EU Tidende, dvs. den 25. maj 2018. Reglerne i forordningen omfatter alle virksomheder, der registrerer og behandler oplysninger om privatpersoner, hvad enten der er tale om medarbejdere, patienter, kunder eller samarbejdspartnere.

Efter fire års arbejde er EU's Persondataforordning vedtaget. Der har siden december 2015 været enighed om indholdet, men der er helt frem til vedtagelsen den 14. april 2016 været justeret på teksten, som nu ligger fast.

Forordningens overordnede formål er at give EU's borgere mere kontrol over deres private oplysninger i en verden med øget digitalisering med smartphones, sociale medier, internetbanker og global handel. Dernæst er forordningen med til at skabe ét sæt regler for persondata i EU i stedet for den nuværende situation, hvor hvert EU-land har egne regler, som administreres af egne myndigheder.

DI Digital har udarbejdet en vejledning til virksomhederne, som indeholder en række kontroller af de forhold, som virksomheden skal efterleve, og på en form som kendes fra standarder for informationssikkerhed. Vejledningen kan hentes via linket neden for.

Virksomhederne skal efterleve reglerne i 2018. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i reglerne og komme i gang så hurtigt som muligt. Dels for ikke at behandle personoplysningerne ulovligt og dels for ikke at udsætte sig for risikoen for bøder. For en del virksomheder skal der udarbejdes nye politikker og procedurer, skabes mere information og dokumentation og måske decideret foretages ændringer i it-systemer. Det kan afhængig af virksomhedens forhold tage tid.

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomheder, om man internt har de nødvendige kompetencer på dette område. Det kan derfor være nyttigt at være i dialog med advokathuse, konsulenter og it-sikkerhedsleverandører, der lever af at have specialer inden for disse områder.

Det er imidlertid centralt, at man holder sig for øje, at beskyttelse af personoplysninger i henhold til forordningen ikke alene er en juridisk øvelse. At efterleve reglerne er for de fleste virksomheder i lige så høj grad en teknisk øvelse og et spørgsmål om den interne ledelse i virksomheden.

Bilbranchen har udarbejdet et faktaark vedr. eksisterende og kommende krav til samtykke/permissen fra kunder. Find faktaarket via link herunder. 

Hold øje med Bilbranchens hjemmeside og nyhedsbreve, der løbende vil følge op på de nye regler med vejledninger, standardløsninger og fortolkning. Bilbranchen arbejder med en vejledning om de nye regler med fokus på kundedata og markedsføring. Vejledningen ventes i løbet af efteråret 2016.

Se EU-Parlamentets pressemeddelelse herunder.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 3567
Mobil: +45 2949 4413
E-mail: kartdi.dk
PUBLISHED: 25-04-2016 LAST MODIFIED: 12-09-2018