På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bestyrelser

En professionel ledelse enten i form af en professionel bestyrelse, et advisory board eller en professionel direktion, kan gøre en forskel og skabe værdi for din virksomhed.

En betydelig del af Danmarks virksomheder er ejerledede, og er derfor kendetegnet ved, at de drives af en person, der kender virksomheden ud i alle hjørner. Ingen kan dog overkomme alt selv, og som ejer og leder af en virksomhed er det vigtigt at få opbakning til at gennemføre virksomhedens strategier.

Professionelle bestyrelse

Professionelle bestyrelser er ikke kun forbeholdt de større virksomheder. Selv blandt de mindste virksomheder (0-5 ansatte) har mere end hver femte virksomhed i Danmark en hel eller delvis professionel bestyrelse. Andelen stiger jo større virksomheden er og i virksomheder med 51-100 ansatte har næsten tre fjerdedele af virksomhederne en hel eller delvis professionel bestyrelse. I bilbranchen har 60 pct. af virksomhederne ikke en hel eller delvis professionel bestyrelse. Tallet er betydelig højere end i andre sammenlignelige brancher.

Professionelle bestyrelsesmedlemmer

Professionelle bestyrelsesmedlemmer kan med deres forskellige kompetencer, erfaringer og netværk have stor indflydelse på, om en virksomhed kommer igennem til sin første store kunde, kommer ind på et nyt marked eller kommer styrket gennem et ejerskifte eller lignende. Hvis du som virksomhedsejer sørger for at have en bestyrelse med de rette kompetencer, kan en professionel bestyrelse skabe stor værdi for dig og din virksomhed.

Som virksomhedsejer

Hvis du som virksomhedsejer ikke mener, at tiden er moden til en professionel bestyrelse, kan du i stedet overveje at sammensætte et advisory board bestående af erhvervsfolk, der har de kompetencer, du står og mangler. Et advisory board kan på samme måde som en bestyrelse bruges som sparringspartner på områder, hvor du som ejer ikke selv har erfaring eller tilstrækkelige kompetencer. Men i modsætning til en bestyrelse har et advisory board ikke et bestyrelsesansvar. Samtidig kan et advisory board være første skridt mod at få en egentlig hel eller delvis professionel bestyrelse.

Professionel direktion

En anden mulighed for at få en mere professionel ledelse af virksomheden er at ansætte en professionel direktion. Det kan være svært at videregive ansvaret til en anden – særligt, hvis det er en virksomhed, du selv har bygget op fra bunden – men det kan være til virksomhedens bedste at overlade ansvaret til én, der har erfaring med at drive en virksomhed mod det mål, du har for virksomheden.

Forskellige virksomheder kræver forskellige ledelsesmæssige sammensætninger. Det afgørende er, at du som virksomhedsejer kigger din virksomhed efter i sømmene og tager stilling til, om virksomheden råder over de relevante og nødvendige ledelsesmæssige kompetencer til at indfri virksomhedens strategi.

Fordele

Fordele ved en professionel ledelse:

 • Tilførsel af ledelsesressourcer.
 • Tilførsel af faglig kompetence.
 • Tilførsel af netværk.
 • Mulighed for sparring/afprøvning af ideer.
 • Styrkelse af virksomheden i forhold til banker, kapitalformidlere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere mv.
 • Fastholdelse af helikopterperspektivet på virksomheden.
 • Systematisering af ledelsesarbejdet.

Som medlem af Bilbranchen kan du blandt andet trække på DI’s kursus for bestyrelsesmedlemmer og benytte dig af indgåede samarbejdsaftaler.

FEM GODE RÅD
 • Hvad er virksomhedens strategi og mål for de kommende 5-10 år? Hvad er dine ambitioner med virksomheden, og hvilken rolle ønsker du selv at have i den forbindelse?
 • Hvilke ressourcer og kompetencer vil det kræve for at nå dertil?
  Afdæk hvilke kompetencer og ressourcer, der allerede er i virksomheden, og hvilke kompetencer der vil være behov for.
 • Brug dit netværk og bestyrelsesdatabaser
  Søg i dit netværk af forretningsforbindelser efter potentielle kandidater, som har de kompetencer, som din virksomhed mangler.
 • Hold ansættelsessamtaler
  Et bestyrelsesjob eller et job i et advisory board er som et hvert andet job - hold derfor "ansættelsessamtaler", hvor begge parter har mulighed for at se hinanden an.
 • Evaluer løbende
  En bestyrelse og et advisory board er ikke statistiske størrelser. Vurder derfor løbende, om der er behov for nye kompetencer som følge af virksomhedens forretningsstrategi.
Board Governance
Bilbranchen har indgået en samarbejdsaftale med Board Governance, der betyder at du som medlem kan få hjælp til at komme i gang med at få sammensat den rigtige bestyrelse.
Databaser
Du kan eksempelvis finde bestyrelsesmedlemmer her:
DI kursus
DI udbyder kurset ”Bestyrelsens arbejde”. På kurset får du den nødvendige indføring i, hvordan du som bestyrelsesmedlem bidrager mest muligt til bestyrelsesarbejdet. Du bliver endvidere undervist i dine rettigheder, pligter og ansvar som bestyrelsesmedlem.
Kontakt
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4846
Mobil: +45 2099 8478
E-mail: habadi.dk
PUBLISHED: 11-11-2014 LAST MODIFIED: 27-09-2018